Solidarumo bėgimas 2016 m.

Rugsėjo 30 dieną, Truskavos mokykloje vyko jau trečiasis Solidarumo bėgimas, kurį visoje Lietuvoje organizuoja organizacija “Gelbėkit vaikus”.
Didžiausią susidomėjimą bėgimu rodė pradinių klasių mokiniai. Beveik visi pradinukai dalyvavo renginyje, žinoma, prie jų prisijungė ir vyresnių klasių mokiniai.

Iš viso pinigus aukojo ir bėgime dalyvavo virš 40 moksleivių.
Dėkojame dalyviams ir tikimės, kad tai ne paskutinis toks bėgimas mokykloje.

Fotogalerija iš renginio rasite čia

Karate Kyokushin treniruotė Truskavos mokykloje

Rugsėjo 29 dieną Truskavos pagrindinėje mokykloje svečiavosi Kėdainių Karate Kyokushin klubo „Stoikas“ treneris Vaidas Rudelis ir jo asistentas, daugkartinis Lietuvos ir Europos Karate Kyokushin varžybų prizininkas Rokas Kačiulis.
Trumpai pristatęs kovos meną, treneris pakvietė vaikus į trumpą treniruotę. Mokiniams buvo parodyti pagrindiniai judesiai ir veiksmai rankomis bei kojomis, kuriuos jie turėjo pakartoti. Treniruotėje teko padaryti ir keletą įdomesnių pratimų.
Pasibaigus užsiėmimui, buvo galima užduoti klausimus treneriui Vaidui ir jo asistentui Rokui. Mokiniai šia galimybe pasinaudojo ir aktyviai kėlė rankas. Po treniruotės, žinoma, nepraleidome progos visi kartu nusifotografuoti, atsirado norinčių nusifotografuoti su mokyklos svečiais ir atskirai.

Atsisveikindamas treneris tarė OSU! ir žadėjo dar grįžti.

Karate treniruotė buvo viena iš Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamo sveikatos projekto „Gyvenkime sveikai“ veiklų.

Akimirkas iš renginio rasite čia

Kėdainių rajono rudens kroso varžybos

Kėdainių rajono tarpmokyklinių sportinių varžybų sezonas prasidėjo rudens krosu. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo ketveriose varžybose – 500 m. mergaičių varžybos, 1000 m. berniukų ir merginų varžybos ir 1500 m. vaikinų varžybos.

Daugeliui mokyklai atstovavusių mokinių nedaug trūko iki prizinių vietų, o geriausiai pasirodė šie mokiniai: Ugnė Druktienytė užėmė 3 vietą 500 metrų nuotolio mergaičių bėgime, tame pačiame nuotolyje bėgusi Greta Siurbytė užėmė 2 vietą. Aukščiausią laimėjimą pasiekė Arminas Karlikauskas, kuris 1000 m. bėgime užėmė 1 vietą, toli už nugaros palikdamas varžovus.

Sveikiname prizininkus, ir linkime dar geriau pasirodyti kitais metais.

 

Kėdainių rajono mokinių savivaldos institucijų forumas

Rugsėjo 17-18 dienomis Ryto progimnazijoje  vyko Kėdainių rajono mokinių savivaldos institucijų forumas ,,Kai tikslai virsta darbais, svajonės tampa realybe!”. Šiame forume dalyvavo ir  dvi Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos narės Kamilė ir Deimantė.
Kėdainių ,,Ryto” progimnazijoje susirinkę moksleiviai diskutavo apie motyvaciją ir pasitikėjimą savimi su žinomais šalies ir Kėdainių verslininkais, ekonomistais, politikais ir žurnalistais. Vienos iš forumo organizatorių rajono moksleivių tarybos narės Ugnė ir Emilija pasakojo, kad forumo tikslas – suvienyti Kėdainių rajono savivaldų narius, paskatinti juos siekti savo tikslų, padrąsinti.
Dalyviai, forume  nagrinėdami gerosios patirties pavyzdžius, patys sėmėsi patirties, įgijo motyvacijos.

MT  narė Kamilė Burkauskaitė

Mokslo ir žinių diena

Vėl Rugsėjo taku pasipils mokiniai,
Nuo jų juoko skambės pagiriai, pamariai.
Laukia darbo pradžia – juk Rugsėjo pirma,
Pasiruošus apglėbt laukia vėl mokykla.

Čežantys rugsėjo lapai vėl pašaukė mokinius į mokyklą. Rugsėjo pirmosios šventė prasidėjo bažnyčioje bendra malda ir susikaupimu. Po Šv. Mišių susirinkome Truskavos pagrindinėje mokykloje itin šventiškai nusiteikę. Visa mokyklos bendruomenė, mokinių tėvai ir svečiai susirinko mokyklos kieme. Šventės pradžioje nuskambėjo „Tautiška giesmė“, buvo pakelta vėliava, pagerbti mūsų pirmokai, kuriems ši diena buvo ypatinga. Vėliau žodį tarė mokyklos direktorė Rasa Lemkė. Ji pasveikino visus susirinkusiuosius su Mokslo ir žinių diena, įteikė pirmokams pasus. Direktorė dėkojo garbingiems svečiams, palinkėjo mokiniams gerų mokslo metų, įgyti kuo daugiau žinių, mokytojams – stiprybės, sveikatos, tėveliams – kantrybės, auklėjant savo vaikus. Šventės vedėjai, dešimtos klasės mokiniai, suteikė žodį ir svečiams. Svečiai pasveikino mokyklos bendruomenę, džiaugėsi gražia mokykla ir įteikė dovanų.

Sveiki sugrįžę į mokyklą, mieli mokiniai!

TĖVELIŲ IR MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI!

Š.m. rugsėjo 1 dieną mokyklinis autobusas važiuos šiuo grafiku:

7.00 – BAUBLIAI                                     12.00 išvažiuoja į ANCIŠKIUS,
7.08 – KATKAI                                         OKAINIUS, GERDVILUS,
7.15 – STASINĖ                                        PAEŽERIUS.
7.20 – LANČIŪNAVA                              12.35 išvažiuoja į TRUSKAVĄ,
7.23 – RŪDŽIAI                                        PETKŪNUS, UŽVALKIUS.
7.30 – BŪDAI                                          13.00 išvažiuoja į BŪDUS,
7.55 – PAEŽERIAI                                   LANČIŪNAVĄ, RŪDŽIUS,
8.05 – GERDVILAI                                  STASINĘ, KATKUS,
8.10 – OKAINIAI                                      BAUBLIUS.
8.25 – ANCIŠKIAI
8.30 – PAUSLOJIS
8.45 – UŽVALKIAI
8.50 – PETKŪNAI
8.55 – TRUSKAVA

Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa ,,Praeities keliais“

25 mūsų mokyklos mokiniai vasaros atostogas pradėjo dalyvaudami  penkias dienas trukusio projekto veiklose. Mokiniai dalyvavo stovyklos atidaryme, keliavo po Varnių regioninį parką,  kopė į piliakalnius ir alkakalnį, brido pelkėse nutiestomis kūlgrindomis, aplankė Dionizo Poškos baublį. Po kelionės savo įspūdžius vaikai  perkėlė į nuostabius piešinius. Pailsėję tik vieną dieną savo jėgas jau bandė dviejų dienų žygyje į Paberžę. Pėsčiomis mokiniai nukeliavo 35 kilometrus. Įspūdžių užteks visiems metams. Visiems stovyklautojams linkime geros vasaros  ir naujų patirčių.

Stovyklos “Praeities kelias” akimirkos

Truskavos pagrindinės mokyklos dieninės vasaros stovykla ,,Atsipūsk 2016”

Šių metų vasaros stovyklos veikla buvo kitokia nei pernai, nes į stovyklos veiklą įsitraukė ne tik priešmokyklinės grupės ir  pradinių klasių mokytojos,  bet ir įvairių dalykų pedagogai:  dailės ir technologijų, kūno kultūros, anglų kalbos, tikybos, spec. pedagogė,  sveikatos priežiūros specialistė. Visų pedagogų dėka stovyklos uždavinys – organizuoti turiningą laisvalaikį mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą – sėkmingai įgyvendintas.
Stovyklos atidarymui puikiai pasitarnavo geras oras, nes vaikai pūtė margaspalvius balionus, piešė veidelius ir, sugalvoję vasarai linkėjimus,  paleido juos  skristi.
Kūno kultūros mokytojo Giedriaus dėka stovyklautojai stadione aktyviai praleido laiką: pasiskirstę grupelėmis ir išsirinkę kapitonus, pasitarę  atliko įdomias užduotis (judesių lavinimas neatsiejamas nuo vaikų protinio ugdymo – fizinė veikla, praturtinta užduotimis pasauliui pažinti, intelektui ugdyti). Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla poilsiaujantiems vaikams buvo labai puiki pramoga.
Dailės ir technologijų mokytoja Rima sudomino  stovyklautojus, papasakodama apie mandalas: žodis ,,mandala” sanskrito kalboje reiškia ratą su centru.  Vaikai rinko gamtinę medžiagą – šakeles, konkorėžius, gėles, lapus, akmenukus, ir visa tai panaudojo, ant  grindinio  dėliodami mandalas. Mandalų kūrimas vaikams tapo saviraiškos priemone, įnešusia  į jų pasaulį kūrybos, fantazijos, grožio ir spalvų.
Sveikatos priežiūros specialistė Kristina vedė teorinius ir praktinius užsiėmimus:  aptarė,  kokie tyko pavojai vasaros metu, kiekviena grupė gavo po užduotį apie pavojus vandens telkiniuose ir kaip jų išvengti. Sporto salėje vaikai atliko praktines užduotis – sutvarstyti ranką, kaip elgtis, ištikus saulės smūgiui, sprendė įvairius galvosūkius, atliko testuką. Stovyklautojų išvada – kad savo sveikata reikia rūpintis, būti atsargiems vandens telkiniuose ir prie jų, vasarą būtinas galvos  apdangalas, neužmiršti gerti daug vandens. Užsiėmimus vainikavo dovanėlės  – tušinukai ir javainukai.
Spec. pedagogė Regina skaitė vaikams K. Kubilinsko pasaką ,, Apie drąsųjį strazdą,” aptarė veikėjus, jų charakterio bruožus. Patys pasigaminę veikėjų kaukes ir karūnas, pasiskirstę rolėmis  inscenizavo pasaką. Buvo daug smagių akimirkų, visi sėkmingai įsitraukė į vaidybą, improvizaciją. Juk  vaidyba – tai būdas išsaugoti svajonių ilgesį…
Anglų kalbos mokytoja Vaiva išradingai sugalvojo, kaip greitai ir lengvai išmokinti angliškos dainelės ,,We’ re going on a bear hunt” – vaikai  susipažino su dainos žodžiais, išsivertė juos į lietuvių kalbą, gamino plakatus, kurių pagalba ,,keliavo per aukštą žolę,  per gilią upę, per  tamsų mišką”, po to vaidino  dainelę salėje. Šaunu, kai vaikai ,,vienu metu nušauna kelis zuikius” – mokosi kalbos,  tarimo, vaidybos. Juk vaidinti – tai  mokytis šiltai ir nuotaikingai bendrauti.
Tikybos  mokytoja Gražina  su stovyklautojais gamino atvirutes vasarai, bet priemonės  joms  tapyti buvo ne pieštukai ar flomasteriai, o tikri lūpų dažai!

Paskutinę  stovyklos dieną, apsirengę šviesą atspindinčias liemenes,  stovyklautojai pėstute iškeliavo  į Truskavos miestelį.  Mokytoja Džiuginta papasakojo, kad iki XVIII amžiaus Truskavos miestelis buvo Pavermenio dvaro apylinkės centras ir priklausė dvarininkams Truskauskams, o nuo šios pavardės (smagu, patys vaikai tą suprato ir pasakė) ir kilęs miestelio pavadinimas. Sustojome prie didžiulio akmens, kuris pastatytas  pagerbti žuvusiems kariams, perskaitėme medinio kryžiaus užrašą ,,Dieve, išgelbėk Lietuvą,” vaikus ypač sudomino didžiulė duobė – įdauba, apie kurios atsiradimą  mokytoja Džiuginta papasakojo padavimą, kai Ramygalos klebonas susipyko su davatkomis (tuo pačiu  su vaikais išsiaiškino to žodžio prasmę), jis liepė velniui visas davatkas išnešti. Velnias jas surinko į  maišą, užnešė ant Truskavos kalvos viršūnės ir taip smarkiai trenkė maišą į žemę, kad išmušė duobę…
Vaikams didžiulį įspūdį padarė kopimas laiptais bažnyčioje į varpinę, kur apžiūrėjo didžiulį    metalinį varpą.
Tokia istorine pamokėle – išvyka mūsų stovyklos dalyviams pasibaigė savaitę trukusi stovyklėlė. Refleksijos metu vaikai džiaugsmingai pasakojo, kas jiems patiko, ką įsiminė, padėkojo už gražias akimirkas.

Stovyklos ,, Atsipūsk 2016”  vadovė Lina Barkauskienė

Akimirkos iš stovyklos veiklos

Paskutinio skambučio šventė

Ar pajutot, kad laikas
nustraksėjo tarsi vaikas –
nuo skambučio lig skambučio   
bėgo pamokų minutėm .
Tarp uždavinių ir rašinėlių
augo jūsų jaunos mintys,
kai skubėdavot su vėju 
Kuo greičiau į erdvę kilti .

Vaikystės sapnas jau baigės … Seniai baigės …
Išskleidėte  jaunystės sparnus …
Laikas skristi …
Laikas …

Birželio 3 dieną mūsų mokyklos dešimtokams nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbdamas 10 metų trukusių darbų pabaigą. Rimti ir susikaupę jie atsisveikino su mokykla ir išskleidė sparnus skrydžiui į naują gyvenimo etapą.

Renginio metu girdėjome daug gražių palinkėjimų. Šiltus žodžius tarė mokyklos direktorė Rasa Lemkė, dešimtokų pirmosios mokytojos prisiminė jų pirmuosius žingsnius mokykloje. Mokyklos dainininkai dovanojo savo dainas, o mokytojai, tėveliai, 9 klasės mokiniai atsisveikindami linkėjo „Gero vėjo“.

Dešimtokai žodžiais ir gėlėmis dėkojo klasės vadovei ir mokytojams už žinias, rūpestį bei pagalbą.