Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programa ,,Praeities keliais“

25 mūsų mokyklos mokiniai vasaros atostogas pradėjo dalyvaudami  penkias dienas trukusio projekto veiklose. Mokiniai dalyvavo stovyklos atidaryme, keliavo po Varnių regioninį parką,  kopė į piliakalnius ir alkakalnį, brido pelkėse nutiestomis kūlgrindomis, aplankė Dionizo Poškos baublį. Po kelionės savo įspūdžius vaikai  perkėlė į nuostabius piešinius. Pailsėję tik vieną dieną savo jėgas jau bandė dviejų dienų žygyje į Paberžę. Pėsčiomis mokiniai nukeliavo 35 kilometrus. Įspūdžių užteks visiems metams. Visiems stovyklautojams linkime geros vasaros  ir naujų patirčių.

Stovyklos “Praeities kelias” akimirkos

Truskavos pagrindinės mokyklos dieninės vasaros stovykla ,,Atsipūsk 2016”

Šių metų vasaros stovyklos veikla buvo kitokia nei pernai, nes į stovyklos veiklą įsitraukė ne tik priešmokyklinės grupės ir  pradinių klasių mokytojos,  bet ir įvairių dalykų pedagogai:  dailės ir technologijų, kūno kultūros, anglų kalbos, tikybos, spec. pedagogė,  sveikatos priežiūros specialistė. Visų pedagogų dėka stovyklos uždavinys – organizuoti turiningą laisvalaikį mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą – sėkmingai įgyvendintas.
Stovyklos atidarymui puikiai pasitarnavo geras oras, nes vaikai pūtė margaspalvius balionus, piešė veidelius ir, sugalvoję vasarai linkėjimus,  paleido juos  skristi.
Kūno kultūros mokytojo Giedriaus dėka stovyklautojai stadione aktyviai praleido laiką: pasiskirstę grupelėmis ir išsirinkę kapitonus, pasitarę  atliko įdomias užduotis (judesių lavinimas neatsiejamas nuo vaikų protinio ugdymo – fizinė veikla, praturtinta užduotimis pasauliui pažinti, intelektui ugdyti). Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla poilsiaujantiems vaikams buvo labai puiki pramoga.
Dailės ir technologijų mokytoja Rima sudomino  stovyklautojus, papasakodama apie mandalas: žodis ,,mandala” sanskrito kalboje reiškia ratą su centru.  Vaikai rinko gamtinę medžiagą – šakeles, konkorėžius, gėles, lapus, akmenukus, ir visa tai panaudojo, ant  grindinio  dėliodami mandalas. Mandalų kūrimas vaikams tapo saviraiškos priemone, įnešusia  į jų pasaulį kūrybos, fantazijos, grožio ir spalvų.
Sveikatos priežiūros specialistė Kristina vedė teorinius ir praktinius užsiėmimus:  aptarė,  kokie tyko pavojai vasaros metu, kiekviena grupė gavo po užduotį apie pavojus vandens telkiniuose ir kaip jų išvengti. Sporto salėje vaikai atliko praktines užduotis – sutvarstyti ranką, kaip elgtis, ištikus saulės smūgiui, sprendė įvairius galvosūkius, atliko testuką. Stovyklautojų išvada – kad savo sveikata reikia rūpintis, būti atsargiems vandens telkiniuose ir prie jų, vasarą būtinas galvos  apdangalas, neužmiršti gerti daug vandens. Užsiėmimus vainikavo dovanėlės  – tušinukai ir javainukai.
Spec. pedagogė Regina skaitė vaikams K. Kubilinsko pasaką ,, Apie drąsųjį strazdą,” aptarė veikėjus, jų charakterio bruožus. Patys pasigaminę veikėjų kaukes ir karūnas, pasiskirstę rolėmis  inscenizavo pasaką. Buvo daug smagių akimirkų, visi sėkmingai įsitraukė į vaidybą, improvizaciją. Juk  vaidyba – tai būdas išsaugoti svajonių ilgesį…
Anglų kalbos mokytoja Vaiva išradingai sugalvojo, kaip greitai ir lengvai išmokinti angliškos dainelės ,,We’ re going on a bear hunt” – vaikai  susipažino su dainos žodžiais, išsivertė juos į lietuvių kalbą, gamino plakatus, kurių pagalba ,,keliavo per aukštą žolę,  per gilią upę, per  tamsų mišką”, po to vaidino  dainelę salėje. Šaunu, kai vaikai ,,vienu metu nušauna kelis zuikius” – mokosi kalbos,  tarimo, vaidybos. Juk vaidinti – tai  mokytis šiltai ir nuotaikingai bendrauti.
Tikybos  mokytoja Gražina  su stovyklautojais gamino atvirutes vasarai, bet priemonės  joms  tapyti buvo ne pieštukai ar flomasteriai, o tikri lūpų dažai!

Paskutinę  stovyklos dieną, apsirengę šviesą atspindinčias liemenes,  stovyklautojai pėstute iškeliavo  į Truskavos miestelį.  Mokytoja Džiuginta papasakojo, kad iki XVIII amžiaus Truskavos miestelis buvo Pavermenio dvaro apylinkės centras ir priklausė dvarininkams Truskauskams, o nuo šios pavardės (smagu, patys vaikai tą suprato ir pasakė) ir kilęs miestelio pavadinimas. Sustojome prie didžiulio akmens, kuris pastatytas  pagerbti žuvusiems kariams, perskaitėme medinio kryžiaus užrašą ,,Dieve, išgelbėk Lietuvą,” vaikus ypač sudomino didžiulė duobė – įdauba, apie kurios atsiradimą  mokytoja Džiuginta papasakojo padavimą, kai Ramygalos klebonas susipyko su davatkomis (tuo pačiu  su vaikais išsiaiškino to žodžio prasmę), jis liepė velniui visas davatkas išnešti. Velnias jas surinko į  maišą, užnešė ant Truskavos kalvos viršūnės ir taip smarkiai trenkė maišą į žemę, kad išmušė duobę…
Vaikams didžiulį įspūdį padarė kopimas laiptais bažnyčioje į varpinę, kur apžiūrėjo didžiulį    metalinį varpą.
Tokia istorine pamokėle – išvyka mūsų stovyklos dalyviams pasibaigė savaitę trukusi stovyklėlė. Refleksijos metu vaikai džiaugsmingai pasakojo, kas jiems patiko, ką įsiminė, padėkojo už gražias akimirkas.

Stovyklos ,, Atsipūsk 2016”  vadovė Lina Barkauskienė

Akimirkos iš stovyklos veiklos

Paskutinio skambučio šventė

Ar pajutot, kad laikas
nustraksėjo tarsi vaikas –
nuo skambučio lig skambučio   
bėgo pamokų minutėm .
Tarp uždavinių ir rašinėlių
augo jūsų jaunos mintys,
kai skubėdavot su vėju 
Kuo greičiau į erdvę kilti .

Vaikystės sapnas jau baigės … Seniai baigės …
Išskleidėte  jaunystės sparnus …
Laikas skristi …
Laikas …

Birželio 3 dieną mūsų mokyklos dešimtokams nuskambėjo paskutinis skambutis, skelbdamas 10 metų trukusių darbų pabaigą. Rimti ir susikaupę jie atsisveikino su mokykla ir išskleidė sparnus skrydžiui į naują gyvenimo etapą.

Renginio metu girdėjome daug gražių palinkėjimų. Šiltus žodžius tarė mokyklos direktorė Rasa Lemkė, dešimtokų pirmosios mokytojos prisiminė jų pirmuosius žingsnius mokykloje. Mokyklos dainininkai dovanojo savo dainas, o mokytojai, tėveliai, 9 klasės mokiniai atsisveikindami linkėjo „Gero vėjo“.

Dešimtokai žodžiais ir gėlėmis dėkojo klasės vadovei ir mokytojams už žinias, rūpestį bei pagalbą.

Mokinių tarybos veikla

Gegužės mėnesio pabaigoje Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos veiklą vainikavo puikus renginys ,,Draugystės naktis gimnazijoje“  su Šėtos gimnazijos  ir Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos mokinių tarybomis. Puiku, kai mokiniai bendrauja, bendradarbiauja, susipažįsta, organizuoja bendras sportines, pažintines veiklas,  kai savivaldos dalijasi savo patirtimi. Šitaip  mokiniai drąsėja, savarankiškėja, atranda save, išreiškia savo „aš“, ugdomos asmeninės, kūrybinės, edukacinės ir socialinės kompetencijos.

Norime padėkoti už puikų renginį, už šilumą, už įdomią programą  Šėtos gimnazijos bendruomenei, MT koordinatorei Gintarei. Tikimės, kad mūsų draugystė tik stiprės ir iki kitų susitikimų!

MT koordinatorė Lina Barkauskienė

Būk saugus

Visus mokslo metus pirmokėliai mokėsi saugaus eismo pradžiamokslio. Smagu, kad mokiniai įsidėmėjo , kaip reikia elgtis gatvėje bei kelyje, kaip išvengti šiose vietose gresiančių pavojų, išmoko atpažinti kelio ženklus, kur segėti atšvaitus, kad būtų matomi. O gegužės mėnesio  viduryje sulaukė svečių –  į saugaus eismo pamoką atvyko Truskavos seniūnijos  policijos inspektorius  Tomas Martinaitis ir policijos pareigūnė Ingrida. Vaikai sėkmingai  atsakinėjo į  pareigūnų klausimus, atliko testą, apžiūrėjo policijos mašiną. Policijos pareigūnai betarpiškai, šiltai bendravo su mokinukais, o mokiniai už savo puikiai parodytą žinių bagažą gavo dovanų – atšvaitus ir atspindinčias šviesą liemenes. Taigi, pirmokai žino, kad kai laikaisi eismo taisyklių ir esi atidus, nelaimės pačios pasitraukia.

I kl. mokytoja Lina Barkauskienė

Dalinamės akimirkomis iš ekskursijos po VII Kauno tvirtovės fortą.

Birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, mokyklos pradinukai praleido turiningai. Lankėme VII Kauno tvirtovės fortą.  Buvome pakviesti į orientacinį lobio ieškojimo užsiėmimą ir edukacinę veiklą  jaunųjų mokslininkų laboratorijoje, kurioje susipažinome su įvairių medžiagų savybėmis, patys atlikome bandymus ir džiaugėmės netikėtais rezultatais. Energijos likučius išeikvojome batutų parko pramogose.

-Tai buvo pati geriausia ekskursija, puikiai tinkanti mokslo metų pabaigai, – įspūdžiais pasidalino pavargęs, bet laimingas antrokas  Kevinas.

Pradinių kl. mokytoja D. Ivanauskienė

Jei mokyklon būsi pirmąkart nuėjęs…

Jei mokyklon būsi pirmąkart nuėjęs,
tai ir antrą kartą skrisi ten kaip vėjas.
O visokių kartų bus tau visas šimtas,
būsi tu moksleivis, didelis ir rimtas.

Gegužės 27 d., 12 val. priešmokyklinio ugdymo klasėje vyko susitikimas – koncertas, kuriame dalyvavo vaikų tėvai, seneliai, būsimieji ugdytiniai su tėveliais, mokyklos direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, pirmokų mokytoja. Vaikai deklamavo eiles, dainavo daineles, žaidė žaidimą „kiškelis bebėgdams“,  inscenizavo pasakėlę „ganau ganau aveles“. Pasiruošti šventei padėjo muzikos mokytoja dalia.

Palinkėję vieni kitiems linksmos, saulėtos vasaros vaikai išsiskirstė laukti rugsėjo 1 – sios.  Gerų , saulėtų, turiningų atostogų!

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Stašauskienė

Šeimos diena

Truskavos pagrindinėje mokykloje vyko jau tradicine tapusi Šeimos diena. Į ugdymo įstaigą nuo pat ryto rinkosi 1- 10 klasių mokiniai, jų tėveliai, broliai, sesės, giminaičiai ir draugai. Šventė prasidėjo pavasariniu ,,Skaistaturgiu“, kur ugdytiniai kartu su tėveliais ir mamytėmis pardavė ir pirko saldumynus, picas, dešras, papuošalus, kojines, medienos dirbinius, kuriuos kūrė per technologijų pamokas, bei kitas prekes. Antro aukšto fojė vyko per anglų kalbos pamokas pagamintų knygelių ir per technologijas išdrožtų medinukų, kaukių, pagalvėlių, kitokių įvairių dirbinių paroda – pardavimas. Stende buvo galima paskaityti ,,Laiškus mamai“, kuriuos kūrė 5- 10 klasių mokiniai.

Antroje renginio dienos dalyje – koncerte – įžangos žodį tarė mokyklos direktorė Rasa Lemkė, pasveikinusi visas šeimas ir palinkėjusi mokyklos ir šeimos bendruomeniškumo. Jautrius žodžius mamoms tarė ir mokyklos skaitovės, kurios skaitė laiškų mamoms ištraukas, o mergaitės su mamytėmis ir  mokytojos dainavo dainas.

Sportinėse rungtyse vyko smiginio varžybos bei linksmosios estafetės. Vaikai su tėveliais ir giminaičiais dalyvavo smagiose rungtyse, buvo daug palaikymo, gerų emocijų. Varžybos baigėsi virvės traukimu ir krepšinio žaidimu ,,Karavanas“.

Šventės baigimo akcentu tapo direktorės padėkos raštų įteikimas ir kvietimas išsaugoti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.

Šventės organizatoriai ir visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi tėvelių aktyviu dalyvavimu, gera nuotaika ir buvimu kartu.

Ligita Zagurskienė, Truskavos pagrindinės mokyklos mokytoja

Zipio draugai

Priešmokyklinio ugdymo klasės vaikai 2015/2016 m.m.dalyvavo tarptautinėje vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programoje „zipio draugai“. Vaikai  mokėsi įveikti sunkumus ir stresą, padėti kitiems, išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį. Apsilankėme Truskavos kapinėse.

Gegužės 12 d. vyko paskutinė pamokėlė „švęskime kartu“. vaikams buvo įteikti „zipio draugai“ diplomai. Kiekvienas į namus parsinešė auginti „Zipiukus“ (vabalus –  gyvalazdes).

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  J. Stašauskienė

,,Kvadrato“ varžybos – „Sportas – sveikata, tad sportuokim visada“.

2016-05-11 Vilainių sporto mokyklos salėje įvyko rajoninės  3-4 klasių mokinių ,,Kvadrato“ varžybos.  Varžybų dalyviai – m-d. „Obelėlė“ , „Puriena“ „Vaikystė“ , J. Paukštelio progimnazijos Tiskūnų skyriaus  ir mūsų mokyklos komandos. Varžyboms teisėjavo Kėdainių sporto mokyklos teisėjas B. Šimokaitis.

Puikiai  mūsų mokyklą atstovavo ketvirtokai L. Pupininkas, K. Trumpickaitė. K. Užkuraitytė, trečiokai: S. Rašimas, D. Jegintavičius, D. Irič, M. Dambrauskas, antrokai: K. Adamonis, M. Vasilius, N. Sadauskas, D. Naujalis.   Naudingiausiu komandos žaidėju išrinktas ir medaliu pasipuošė komandos kapitonas  L. Pupininkas. Žaidėjams vadovavo ir gerų patarimų negailėjo mokytoja S. Bolisienė.

Stipriausia šį kartą buvo mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ komanda. Į mokyklą parvežta ,,Draugystės“ taurė skatins  siekti dar geresnių rezultatų.

Pradinių klasių mokytoja D. Ivanauskienė