Mokyklos administracija ir pedagogai

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos “Dėstomas dalykas kvalifikacinė kategorija“ Pastabos
1 “Rasa Lemkė“ “Direktorė II vadybinė kategorija“ Atestacijos komisijos pirmininkė
2 “Raimundas Grigaitis“ “Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija“ “Technologijos karjeros planavimas. Vyresnysis mokytojas“ Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
3 “Ona Rupšienė“ “Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ūkio reikalams“ ““ ““
4 “Aleksandra Šedbarienė“ “Vyresnioji buhalterė“ ““ ““
5 “Rimantė Grigaitienė“ “Raštvedė“ ““ “Duomenų bazės tvarkytoja“
6 “Ramunė Steponavičienė“ “Socialinis pedagogas logopedas“ “Mokinių turinčių kalbos sutrikimų ugdymas klasės vadovė“ ““
7 “Regina Ginaitienė“ “Specialusis pedagogas“ “Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymas“ ““
8 “Janina Stašauskienė“ ““ “Priešmokyklinis ugdymas. Vyresnioji mokytoja.“ ““
9 “Džiuginta Ivanauskienė“ ““ “Pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja klasės vadovas“ ““
10 “Aurita Kananovičienė“ ““ “Pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja klasės vadovas“ ““
11 “Svetlana Bolisienė“ ““ “Pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja klasės vadovas“ ““
12 “Gražina Kutinskienė“ ““ “Tikyba vyresnioji mokytoja“ ““
13 “Asta Butrimaitė“ “Direktoriaus pavaduotoja ugdymui“ “Lietuvių kalba“
14 “Viktorija Gelūnienė“ ““ “Lietuvių kalba vyresnioji mokytoja“ “Būrelio „Metraštininkai“ vadovė“
15 “Ligita Zagurskienė“ ““ “Lietuvių kalba metodininkė klasės vadovas“ ““
16 “Vaiva Kotinskienė“ “Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas“ “Anglų k. mokytoja klasės vadovas“ “Atsakinga už profesinį informavimą ir konsultavimą“
17 “Svetlana Filipavičienė“ ““ “Rusų kalba vyresnioji mokytoja“ ““
18 “Violeta Valionienė“ ““ “Matematika Ekonomika vyresnioji mokytoja“ ““
19 “Margarita Žižiūnienė“ ““ “Matematika Fizika Vyresnioji mokytoja“ ““
20 “Jolanta Varnienė“ ““ “Biologija Gamta ir žmogus vyresnioji mokytoja“ ““
21 “Giedrius Šilkaitis“ ““ “Istorija Žmogaus sauga mokytojas klasės vadovas“ “Būrelių „Krepšinis“ ir „Komandiniai žaidimai“ vadovas“
22 “Dalia Karalienė“ ““ “Muzika mokytoja“ “Būrelio „Dainuok su mumis“ vadovė“
23 “Eglė Mecelienė“ ““ “Kūno kultūra mokytoja“ “Būrelio „Ritminiai šokiai“ vadovė“
24 “Egmantas Girnis“ “Informacinių technologijų operatorius“ “Informacinės technologijos mokytojas“ “Mokyklos tinklapio ir elektroninio dienyno administratorius“
25 “Rima Miliūnienė“ ““ “Geografija dailė technologijos vyresnioji mokytoja klasės vadovas“ ““
26 “Lina Barkauskienė“ ““ “Pradinis ugdymas vyresnioji mokytoja klasės vadovas“ ““
27 “Svetlana Šabaševa“ ““ “ Chemija vyresnioji mokytoja“ ““