Ugdymas

2015 – 2018 m. Truskavos pagrindinės mokyklos strateginis planas:

2017 m. Truskavos pagrindinės mokyklos veiklos planas:

2016 – 2017 m.m. pradinio ugdymo planas:

2016 – 2017 m.m. pagrindinio ugdymo planas: