Ataskaitos

2016 m. Truskavos pagrindinės mokyklos vadovo ataskaita:

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2016 – I ketvirtis:   

Aiškinamasis raštas 2016 – 03 – 31:   

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2015 – III ketvirtis:   

Aiškinamasis raštas 2015 – 09 – 30:   

Sąmatų vykdymo ataskaitos: