7 klasės mokinių projektinis darbas „Simetrija mene, architektūroje, gamtoje“

Darbas buvo atliekamas 3 etapais:
1 etapas: mokiniai rinko medžiagą apie simetriškus daiktus , vaizdus ir juos skirstė į atskiras grupes. Darbelių pristatymo metu kiekvienas mokinys parodė savo žinias apie simetriją tiesės ir taško atžvilgiu.
2 etapas: mokiniai karpė snaiges, nurodydami joje simetrijos tašką ir ašis.
3 etapas: baigiamasis darbelis – piešė savo sugalvotas mozaikas , kurios gaunamos simetrijos taško, tiesės pagalba.

no images were found