Filosofija, vizija, misija

MOKYKLOS FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA,  IR VERTYBĖS

Vizija:
Atvira naujovėms mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam mokiniui patirti ugdymosi sėkmę.

Misija:
Moderni, besimokanti, turinti tradicijas, atsižvelgianti į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius bei ugdanti gyvenimui būtinas kompetencijas.

Filosofija:
„MEDIS AUGA AUKŠTYN, LEISDAMAS ŠAKNIS ŽEMYN“

Vertybės:

  • kiekvienas esame individas;
  • asmeniniai pasiekimai;
  • moksleivių, mokyklos bendruomenės, tėvų ir rėmėjų partnerystė;
  • nenutrūkstantis mokymas – tolimesnis sėkmės pagrindas.