Filosofija, vizija, misija

MOKYKLOS FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA,  IR VERTYBĖS

Vizija:
Kaimo pagrindinė mokykla, kurioje sudarytos sąlygos moksleiviams tenkinti ugdymosi poreikius, atskleisti savo gebėjimus.

Misija:
Truskavos pagrindinė mokykla yra Kėdainių savivaldybės švietimo įstaiga, kurioje teikiamas kokybiškas pradinis ir pagrindinis išsilavinimas naudojantis:

  • moderniomis informacinėmis technologijomis;
  • įvairiais tradiciniais ir netradiciniais metodais.

Filosofija:
„MEDIS AUGA AUKŠTYN, LEISDAMAS ŠAKNIS ŽEMYN“

Vertybės:

  • kiekvienas esame individas;
  • asmeniniai pasiekimai;
  • moksleivių, mokyklos bendruomenės, tėvų ir rėmėjų partnerystė;
  • nenutrūkstantis mokymas – tolimesnis sėkmės pagrindas.