Istorija

„Truskavos pagrindinė mokykla ištakas skaičiuoja nuo daraktorinių mokyklų XIX a. pabaigoje, tačiau yra žinių apie parapinę mokyklą 1863 m. Truskavos bažnyčios dokumentai dar paankstina oficialaus institucinio švietimo Truskavos apylinkėse pradžią, praplečia švietimo istorijos kontekstą.

1818 m. bažnyčios inventoriuje, vardinant išmokas patarnautojams, paminėtas direktorius Domininkas Ginotas (Giniotas), kuriam skirta 20 sidabrinių rublių. Minty turimas Truskavos parapinės mokyklos mokytojas ir vadovas, t. y. direktorius.“

R. Tamašauskas

Spaudos draudimo metais Truskavoje pradėjo kurtis slaptosios daraktorinės mokyklos. 1897 metais Truskavos bažnyčios vikaru dirbo kunigas Jonas Karbauskas. Jis buvo pirmasis apylinkėje slaptųjų daraktorinių mokyklų steigėjas, daraktorių mokytojas.

1899 metai yra pirmieji slaptosios lietuviškos mokyklos Truskavoje veiklos metai. Švietėjišką fakelą uždegė ir nešė kunigas Jonas Karbauskas. Kunigo paruošti vaikus mokė šie daraktoriai: Ona Masiliūnaitė (1898-1899), Katrė Veretinskaitė (1898-1899), Uršulė Saldytė (1898-1905), Ona Bagdonaitė (1899-1905), Uršulė Daniūnaitė (1899-1907), Uršulė Daučiūnaitė (1899-1905), Adomas Karutis (1901-1907), Benediktas Gaška (1907-1914).

1906 metais privačiuose namuose buvo įsteigta rusiška mokykla, o 1913 metais Truskavos miestelyje pastatyta valdinė mokykla. Visi dalykai dėstomi rusų kalba. Ją lankė tik pasiturinčiųjų vaikai. Tokia mokykla veikė iki 1914 metų. Rusiškoje mokykloje dirbo rusų tautybės mokytojai.

1915 metais Truskavos miestelyje , privačiuose Štarienės namuose, įsteigta lietuviška mokykla. Mokyklos steigėjas – inžinierius Juozas Gėgžna iš Okainių kaimo. Tokia mokykla veikė dvejus metus . Mokinių tėvai rėmė mokyklą ir išlaikė mokytoją. Šią mokyklą lankė daug vaikų. Pašaukus Tėvynei, mokytojas tapo savanoriu (1918-1921). Vėliau jis dirbo Panevėžyje, 1941 m. ištremtas į Sibirą. Grįžęs iš tremties , apsigyveno Klaipėdoje, kur ir atgulė amžinam poilsiui.

1918 metais įsteigiama valdiška pradinė mokykla. Pradžioje ji buvo įsikūrusi Truskavoje, tuose pačiuose Štarienės namuose. 1919-1923 m. mokykla perkelta į Pavermenio dvarą. Dvare mokyklai skirtas vienas didelis kambarys.

Nuo 1923 metų iš Pavermenio dvaro mokykla vėl perkelta atgal į Truskavą, į tuos pačius namus. 1922-1938 metais Truskavos pradinėje mokykloje dirbo viena mokytoja.

1934 metais Truskavos miestelyje buvo pastatyta graži tipinė Truskavo pradinė mokykla. Tačiau neilgai mokytojams ir mokiniams teko joje džiaugtis. 1944 metais mokykla sudegė.

1949-1961 m. Truskavos pradinė mokykla tapo septynmete. Kasmet mokėsi 150-190 mokinių.

1961-1986 m. aštuonmetės mokyklos laikotarpis. Mokėsi 180-190 mokinių. 1983 metais duris atvėrė nauja moderni mokykla.

 

 

 

 

 

1986-1992 m. Devynmetė mokykla.
Nuo 1992 metų pagrindinė mokykla.
Išleistos 109 laidos.