Mokyklos pedagogai

Asta Butrimaitė –  lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Raimundas Grigaitis –  technologijų vyresnysis mokytojas, aukštasis.

Ina Balčiūnienė – chemijos vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Lina Barkauskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Svetlana Bolisienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Ema Butkevičiūtė – kūno kultūros mokytoja, aukštasis.

Dainius Drumžlys – istorijos vyresnysis mokytojas, aukštasis.

Džiuginta Ivanauskienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Regina Ginaitienė – specialusis pedagogas, aukštasis.

Svetlana Filipavičienė – rusų kalbos vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Aurita Kananovičienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Dalia Karalienė – muzikos mokytoja, aukštasis.

Vaiva Kotinskienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Gražina Kutinskienė – tikybos vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Rima Miliūnienė – technologijų vyresnioji mokytoja, geografijos mokytoja, dailės vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Edita Petuškienė – informacinių technologijų mokytoja, aukštasis.

Janina Stašauskienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Ramunė Steponavičienė – vyresnysis socialinis pedagogas, logopedas, aukštasis.

Nomeda Ulickienė – psichologas, aukštasis.

Violeta Valionienė – matematikos vyresnioji mokytoja, aukštasis.

Zuzana Bugdinienė – gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja, metodininkė, aukštasis.

Ligita Zagurskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – metodininkė, aukštasis.

Margarita Žižiūnienė – fizikos mokytoja, matematikos  vyresnioji mokytoja, aukštasis.