Mokyklos administracija

Mokyklos direktorius(ė):
Rasa Lemkė (8 – 347 – 41 374)

Direktoriaus(ės) pavaduotojas ugdymui:
Asta Butrimaitė (8 – 347 – 41 374)

Direktoriaus(ės) pavaduotojas neformaliam ugdymui:
Raimundas Grigaitis (8 – 347 – 41 374)

Direktorės pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams:
Ona Rupšienė (8 – 347 – 41 317)