Mokyklos administracija

Mokyklos direktorius(ė):
Rasa Lemkė (8 – 347 – 41 374)

Ūkvedys:
Ona Rupšienė (8 – 347 – 41 317)