Apie OLWEUS

Jau nuo 2015/2016 m.m. mokykloje imta diegti Olweus programa. Nuo 2017 m. vykdome OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) veiklą ir po audito 2018 m., gavome Olweus vardą.

 Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, aukų kančios, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje. Visa mokyklos bendruomenė įtraukta į šią programą. Mokykloje veikia keturios MSG ( mokymosi ir suvervizijų grupės), vyksta visų darbuotojų susirinkimai, vedamos klasių valandėlės, sudaryti  budėjimo grafikai, vykdoma kasmetinė mokinių apklausa, palaikomas glaudus ryšys su tėvais.

Kad programa veikia, parodo ir kasmetiniai mūsų mokyklos apklausos rezultatai. Dėl sėkmingo ir labai reikšmingo patyčių sumažėjimo norisi pasidžiaugti su visa mokyklos bendruomene.

Kėdainių raj. Truskavos pagrindinės mokyklos visų metų apklausų rezultatai:

2015 m. patyčias patyrė 30.3 proc. mok.

2016 m. – 24.8 proc.

2017 m. – 22.3proc.

2018 m. – 9 proc.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programosžinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Taigi, dar kartą sveikiname visą mokyklos benduomenę dėl ženklaus patyčių sumažėjimo. Veikla toliau tęsiama, siekiant dar labiau gerinti mokyklos mikroklimatą, ugdyti brandų ir pagarbų visuomenės narį.