Atnaujinta profilaktinio mokinių ir mokyklų darbuotojų testavimo tvarka

Vyriausybė atnaujino kontaktiniu būdu ugdomų pradinukų testavimo tvarką: prieš grįžtant į mokyklas nebebus privalomas mokinių namų ūkių tyrimas, o bus testuojami tik patys mokiniai ir mokytojai. Šis sprendimas įsigalioja nuo balandžio 26 d.

 Nuo balandžio 22 d. savivaldybėms suteikiama galimybė rinktis, kokiu būdu tirti testuotis sutinkančius kontaktiniu būdu besimokančius mokinius ir mokyklų darbuotojus – kaupiniais ar greitaisiais antigeno testais.

Savivaldybėse, kuriose Vyriausybės sprendimu negali būti taikomos švelnesnės karantino sąlygos, į kontaktinį ugdymą gali grįžti tik profilaktiškai testuotis sutinkantys pradinukai. Nesutinkantys testuotis – lieka mokytis nuotoliniu būdu.

 Prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu ne anksčiau kaip prieš 48 val. mobiliajame punkte ar kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje visiems profilaktiniame tyrime sutikusiems dalyvauti mokiniams ir mokyklos darbuotojams turi būti atliekamas antigeno testas.

Grįžus į kontaktinį ugdymą mokinių ir mokyklos darbuotojų tyrimas kaupinių metodu turi būti vykdomas kas 4–7 dienas, antigeno testais – kas 3–4 dienas. Tyrimas atliekamas mokykloje.

Ėminius ir kaupinių, ir greitiesiems antigeno testams mokiniai ir mokyklų darbuotojai nuo šiol gali imti patys, prieš tai apmokyti ir prižiūrimi asmens sveikatos priežiūros specialisto. Susipažinti su sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ galima https://bit.ly/3gueDdZ .