Kūrybinių darbų paroda „Gyvybės medis“

 

Nuo kovo 19 dienos mokyklos II aukšto fojė eksponuojama 9 – 10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Gyvybės medis“. Kūrybiniai darbus mokiniai atliko batikos technika per technologijų pamokas.

                                                                   Technologijų mokytoja Rima Miliūnienė

„Paukščiai grįžta namo“

  Kovo 15 d. mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos paukščių įvairove, jų perėjimo ypatumais, gaminamų inkilų matmenimis, kaip ir kur reikia iškelti inkilus. Nuo kovo 19 iki 27 dienos mokyklos antrojo aukšto fojė buvo eksponuojami priešmokyklinės grupės ir 1–10 klasių mokinių pagaminti inkilai. Inkilus mokiniai iškėlė Pavermenio dvaro parke kovo 27 d.

                                                        Biologijos mokytoja Jolanta.Varnienė

                                                        Technologijų mokytojas Raimundas Grigaitis.

no images were found

Edukacinė programa “ŽEMĖS ATMINTIS”

Kovo 9 d. visi priešmokyklinukai ir 1 – 4 klasių mokiniai vykome Raudondvario Dvaro Menų Inkubatoriaus kūrybines Dirbtuves, kur dalyvavome edukacinėje programoje “ŽEMĖS ATMINTIS” apie gintaro ir kitų fosilijų susiformavimą. Pamokoje sužinojome apie gintaro formavimosi prieš 40 – 60 mln. metų iki šių dienų istoriją, tyrinėjome nepaprastas Baltijos gintaro savybes, lietėme gintaro dulkes, sužinojome, kad gintaras dega. Labiausiai vaikams patiko edukacinės pamokos kūrybinis iššūkis – pasigaminti sau arba tikram draugui gintarinę draugystės apyrankę. Labai kruopštus darbas atsipirko. Namo grįžome laimingi, linksmi ir su naujomis gintarinėmis draugystės apyrankėmis.

                                               Pradinių klasių mokytoja Svetlana Bolisienė  

no images were found

Fizinė veikla Kovo 11-ajai paminėti

Kovo 8 dieną Truskavos mokyklos pradinukai ir priešmokyklinukai aktyviai paminėjo Kovo 11- tają! Skambant palaikymo garsams vaikai noriai ir sąžiningai varžėsi vienas kitam padėdami ir vienas kitą palaikydami. Šios dienos šypsenos ir emocijos išliks    ilgam. Šaunuoliai.

                                                     Kūno kultūros mokytoja, Ema Butkevičiūtė
 

no images were found

 

Projektas „Matematika – laimėtojų mokslas“. Naudinga konsultacija

Kovo 5 dieną informatikos kabinete iki vėlaus vakaro projekto pedagogai konsultavosi su LEU docente daktare Viktorija Sičiūniene. Dalyvavo Šėtos gimnazijos ir partnerių mokyklų- Truskavos pagrindinės mokyklos, Bukonių daugiafunkcio centro- mokyklos matematikos mokytojai, MMK pedagogai, Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius ir pavaduotoja Neringa Širkienė.

Pagrindiniai konsultacijos klausimai: kaip ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją ir kaip šiuolaikiškai dėstyti matematiką? Mokytojai diskutavo, tarėsi su konsultante ir ieškojo pačių geriausių metodų, kad mūsų krašto vaikai galėtų kuo geriau mokytis matematikos – svarbiausio dalyko šiame technologijų amžiuje.

                                           Projekto vadovė Antanida Likšienė

 

Vaidos Rastauskaitės nuotraukoje: konsultacijos akimirka. Pirmoji iš kairės LEU docentė dr. Viktorija Sičiūnienė.

 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ESANT 20 – 25 IR DAUGIAU LAIPSNIŲ ŠALČIO

   Švietimo ir mokslo ministerija primena, jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

   Jei jutiminė oro temperatūra yra didesnė nei 20 (1-5 klasės mokiniams) ar didesnė nei 25 (kitų klasių mokiniams) laipsniai šalčio, apie vaiko vykimą į mokyklą, sprendimą priima patys tėvai, atsižvelgdami į konkrečią situaciją.

   Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Tėvai privalo informuoti klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimą.

Konkursas „Kalbų kengūra“ 2018

Truskavos pagrindinės mokyklos 4-10 klasių mokiniai kovo 1 d.  dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo konkurse „Kalbų kengūra“ 2018 m.

                                Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Butrimaitė

 

Dailaus rašto konkursas

     Truskavos pagrindinės mokyklos 5-6 klasių mokiniai vasario 27 d. dalyvavo dailaus rašto konkurse  „RAŠAU“ (dailyraštis aiškia ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas). Pirmasis etapas vyko mokykloje. Konkursą rengė, vykdė ir mokinių darbus vertino mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

                                              Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Butrimaitė

Vasario 16-oji priešmokyklinėje ir pradinėse klasėse

 

  Jau Vasario pradžioje pradėjome ruoštis Atkurtos Lietuvos 100-mečio jubiliejui. Puošėme klasių ir mokyklos erdves. Mažiausieji nuoširdžiai  mokėsi ,,Tautiškos giesmės“ žodžius. Kasdien  keletą minučių laiko skyrėme Lietuvai; jos istorijai, kalbai, gamtai. Kūrybiniame projekte ,,Knyga apie Lietuvą“ rinkome medžiagą apie literatūrą, simbolius, istoriją, gamtą, žymius žmones. Nepamiršome ir tradicijų, smagiai ir triukšmingai atšventėme Užgavėnes.

  Atkurtos Lietuvos jubiliejų užbaigėme dalyvaudami šimtmečio fotosesijoje ir šventiniame koncerte, linkėdami Lietuvai ir toliau gyvuoti, pasižadėjome ją mylėti, savo mažais kasdieniais darbais ją puošti, gražinti ir stiprinti.

 

Kėdainių savanorių karo keliais. Vasario 16-osios žygis.

Vasario 16 dieną, mokyklos žygeiviai dalyvavo žygyje – „Kėdainių savanorių karo keliais. Vasario 16-osios žygis“. Žygį organizavo VšĮ „Stepo sala“. Praėjome `nuošaliomis Kėdainių vietomis, kuriose lygiai prieš 99 metus Kėdainių įgulos savanoriai sutvėrė vieną iš Lietuvos karybos stebuklų – sustabdė Rusijos Raudonosios armijos veržimąsi į šalies gilumą. Prasibrovėme Obelies šlaitais ties Eigulių kaimu, kur P. Lukšio būrys atliko savo manevrą raudonųjų užnugaryje. Praėjome Juodkiškio ir Koliupių laukų pakraščiais, susipažindami su buvusių kautynių vietomis. Pakeliui pamatėme ne vieną užmiesčio kultūrinį objektą: buvusių Paobelio smuklės, senojo tilto ir užtvankos vietas, Obelies kraštovaizdžio draustinį, senojo Vilniaus kelio brastą per Obelį, Juodkiškio dvaro sodybą ir malūno griuvėsius. Turėjome progą stabtelėti atokvėpiui su savo termosais ir sumuštiniais toje vietoje, kur po susirėmimo savanoriai pirmą kartą tada gavo pavalgyti. Nuoširdus ačiū organizatoriams už puikias akimirkas.

                                                             Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys

 

 

Minėjimas valstybės šimtmečio proga „Dainuoju Lietuvai“

    Vasario 15 dieną mokykloje vyko minėjimas valstybės šimtmečio proga „Dainuoju Lietuvai“. Pirmų – dešimtų klasių mokiniai skyrė savo dainas Lietuvai. Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys perskaitė pranešimą valstybės 100 – mečio proga. Renginio metu Mokinių taryba, iš bendruomenės pateiktų nuotraukų, balsavimo būdu išrinko ,,patriotiškiausią‘‘, ,,vaizdingiausią‘‘, ,,kūrybiškiausią‘‘, ,,monumentaliausią‘‘, bei ,,išraiškingiausią‘‘ nuotraukas. Taip pat vyko klasių foto nuotraukų sesija, patriotiškiausiai nuotraukai, valstybės šimtmečio proga. 

                                                                        Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys

     

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI SKIRTI RENGINIAI TRUSKAVOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Vasario – 16-osios veikla priešmokyklinėje ir pradinėse klasėse

Vasario 2-9 d. Klasių ir koridoriaus erdvių puošimas.

Darbelių ir piešinių parodos ,,Mano Lietuva”rengimas.

Vasario 12-16 d. Lietuvos šimtmečio veiklos kalendorius (kasdien po 10 min.  pirmos pamokos laiko skiriame Lietuvos temai; istorija, gamta, literatūra).

13 d. Tradicinės lietuvių šventė – Užgavėnės. Kaukių gaminimas. Blynų degustacija.

Knygos apie Lietuvą kūrimas ir maketavimas. Pagamintų knygelių paroda.

15 d. Dalyvavimas šventiniame renginyje ir fotosesijoje skirtoje atkurtos Lietuvos- 100 mečiui.

Vasario – 16-osios veikla penktose – dešimtose klasėse

Vasario 15 d. Mokinių taryba organizuojama nuotraukų paroda, skirta Lietuvos šimtmečiui.  Nuotraukos bus nominuotos, balsavimo būdu rinksime ,,patriotiškiausią‘‘, ,,vaizdingiausią‘‘, ,,kūrybiškiausią‘‘, ,,monumentaliausią‘‘, bei ,,išraiškingiausią‘‘ nuotraukas. Į kūrybos procesą maloniai kviečiame įsitraukti ne tik mokinius, bet ir visą mokyklos bendruomenę.

Valstybės šimtmečio proga, klasių foto nuotraukų sesija – patriotiškiausiai nuotraukai.      12 val. Minėjimas valstybės šimtmečio proga „Dainuoju Lietuvai“

Vasario 16 d. Truskavos pagrindinės mokyklos „Žygeivių“ būrelio žygis – Kėdainių įgulos savanorių keliais. Žygį organizuoja  „Stepo sala“.

                                                                                                 Mokyklos administracija

 

Partneriai pasirašė sutartį

     Projektas „Matematika – laimėtojų mokslas“ netrukus pradės savo veiklą su mokiniais. Partnerių vadovai: Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Butrimaitė ir Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Dalia Autukienė susirinko aptarti projekto pradžios detalių ir pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Joje projekto partneriai: Šėtos gimnazija, Truskavos pagrindinė mokykla ir Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras – įsipareigojo kartu veikdami tobulinti mokymo metodikas, kad 8 klasių mokiniai pagerintų mokymosi rezultatus.

      Nuo vasario 1-osios mokyklose pradės dirbti projekto darbuotojai, bus suderinti popamokinės veiklos tvarkaraščiai, parengti darbo planai, vyks darbas su mokiniais. Sekite mūsų naujienas mokyklų svetainėse.

    Vaidos Rastauskaitės nuotraukose: Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Butrimaitė, Bukonių mokyklos – daugiafukcio centro direktorė Dalia Autukienė ir projekto vadovė Antanida Likšienė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymo metu.

                                                                              Antanida Likšienė, Projekto vadovė

Informacija

       Informuojame, kad Kėdainių rajono Truskavos pagrindinėje mokykloje, vadovaujantis Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2018-01-22 Nr. V – 4, dėl ekstremalios situacijos (serga 50% mokytojų ir 40% mokyklos mokinių), nuo šių metų sausio 23 d. iki sausio 28 d. skelbiamos papildomos mokinių atostogos.

                                                                                        Mokyklos administracija

Rajoninės tinklinio varžybos

     Sausio 17 dieną mokyklų žaidynių mokinių rajoninėse tinklinio varžybose Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai pelnė 3 vietą. Pritrūko sportinio pykčio ir užsidegimo, tačiau vis tiek  šaunuoliai!
 
 
 

Tęstinis užsiėmimas apie dantukų priežiūrą

Sausio 15 d. priešmokyklinės grupės ugdytiniams vyko tęstinis užsiėmimas apie dantukų priežiūrą. Užsiėmimo metu dalyviai prisiminė pagrindines dantų valymo ir priežiūros taisykles. Naudojant dantų muliažą ir dantų šepetėlį, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė priminė kaip taisyklingai reikia valyti dantukus. Vėliau vaikai įtvirtino žinias patys valydami dantukus gautais dantų šepetėliais. Pradžioje, vaikams buvo duota dantų apnašas identifikuojanti priemone, kurios pagalba galima matyti, kurie dantų paviršiai nuvalomi nepakankamai gerai. Visų vaikų dantukai nusidažė rožine spalva. Taip jie  įsitikino, jog dantukus reikia valyti kruopščiau. Užsiėmimo pabaigoje visiems buvo išdalinti dantukų valymo kalendoriai, kuriuos turės pildyti visą mėnesį kartu su tėveliais.

 

               Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kristina Bartašiūtė