Tarptautinis konkursas „Piešinys – matematikos uždavinys“

Džiaugiamės sulaukę darbų tarptautiniam konkursui „Piešinys – matematikos uždavinys“! Dėkojame mokiniams už pastangas ir kūrybiškumą, siekiant taikliai atspindėti matematinę idėją Word programos piešimo priemonėmis bei atlikti sukurto uždavinio sąlygos vertimą į anglų kalbą.

Jokūbas Druktienis 7 kl.
Ineta Šeštokaitė, 7 kl.
Ūla Kotinskaitė, 7 kl.
FaustaPetuškaitė, 7 kl.
Karolina Maršalkaitė, 9 kl
Ugnė Druktienytė, 10 kl.
Akvilė Bankauskaitė, 10 kl.
Deividas Žukauskas, 10 kl

Sausio 13-oji

Sausio 13-osios dienos trisdešimtmečio minėjimo proga Truskavos pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai dalijasi savo mintimis apie ypatingą mūsų šalies datą.  Jūsų dėmesiui skaitmeninis leidinys


2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą visus kviečiame prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir dešimčiai minučių languose uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.

Iniciatyvos simbolis – žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Vieta: visa Lietuva

Data:  2021 m. sausio 13 diena (trečiadienis).

Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.10 val.

2021 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau keturioliktą kartą. Šia pilietine iniciatyva prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės troškimo vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę prieš agresorių. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę.

1991 metų Lietuvos piliečių pergalė prieš agresorių yra iškiliausias įvykis mūsų šalies naujausių laikų istorijoje – tai buvo esminis lūžio taškas nepriklausomybės atkūrimo ir įtvirtinimo kelyje, nulėmęs ne tik mūsų šalies ateitį bet ir esminius tarptautinius geopolitinius procesus. Tomis dienomis iš esmės sprendėsi visos sovietinės imperijos pavergtų tautų ir valstybių likimai, iš esmės sprendėsi Europos ateitis. Ir mes galime didžiuotis šia pergale.

Tai buvo Tautos pergalė. O Tauta – tai ne tik žmonės, gyvenę tuo istoriniu momentu, bet ir ankstesnės kartos, padėjusios laisvės siekio pamatus – nepriklausomybės kovų savanoriai, pokario partizanai ir rezistentai – tai ir šiandieninė karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje, tai ir jų vaikai, kurie gyvens ir kurs ateities Lietuvoje.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Iniciatyvą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys

Antra vieta nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Peizažas – Lietuvos spalvos“

Piešinių konkurso „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“ 2020 m. rezultatai

   Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja konkursuose. Dėkojame dalyvavusiems antrajame nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „PEIZAŽAS – LIETUVOS SPALVOS“ 2020 m. Norime pasidžiaugti šauniais rezultatais. Temos „Pavasario peizažas Lietuvoje“ antros vietos nugalėtoja tapo –  AKVILĖ BANKAUSKAITĖ. Padėkos už kūrybiškumą skirtos: JOLITAI JANUKAITYTEI ir RENATAI KILIJONAITEI. Darbus galite pamatyti menų studijos FB:  https://www.facebook.com/linksmosspalvos.lt/  Sveikiname ir linkime nuostabių akimirkų piešiant, kuriant.

                                                                                        Dailės mokytoja Rima Miliūnienė

Pasiekimai tarptautiniame konkurse „Bebras“

Šiais metais jau 17-tąjį kartą organizuotas tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ sutraukė įspūdingą skaičių dalyvių – 32 130 mokinių iš 379 mokyklų. Didžiuojamės, jog mūsų mokykla taip pat turėjo atstovą šiame populiariame konkurse. 7 klasės mokinys Kevinas Adamonis labai noriai ir ryžtingai, nepaisant gana sudėtingų pasiruošimui nuotolinio mokymosi sąlygų, apsisprendė priimti konkurso iššūkius „Bebro“ užduočių lauke.

Kevino konkursas visiškai neišgąsdino, o ir iškovota vieta garbinga –14 savivaldybėje iš 710 dalyvių (8 mokyklos) ir 551 vieta šalyje iš jau paminėto skaičiaus – 32 130 dalyvių. Tad užnugaryje palikta daugiau nei trisdešimt tūkstančių varžovų! Džiaugiamės tavo pasiekimais, Kevinai, ir tikimės, jog kitais metais ryšiesi įgytą patirtį konkurse tęsti bei turėsi ambicijų dar labiau pagerinti asmeninius ir mokyklos rezultatus!  

Informacinių technologijų mokytoja Edita Petuškienė

Konkurso „Žiemos fantazija“ diplomai

Ne veltui sakoma, jog kūrybiškumas priartina žmogų prie Dievo… Kūryba išlaisvina ir leidžia pažinti save. Mūsų mokykla turtinga, nes gali didžiuotis ne tik kūrybingais, bet ir techniškais vaikais, gebančiais inspiracijas išreikšti skaitmeninėje erdvėje. Ačiū konkurso „Žiemos fantazija“ dalyviams! Jūs gabūs ir puikūs! Nenustokite kurti ir ieškoti savęs!

Dailės mokytoja Rima Miliūnienė ir informacinių technologijų mokytoja Edita Petuškienė

Konkursas direktoriaus pareigoms eiti

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia konkursą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu 2020 m. gruodžio 16 d. Nr. MP1-63 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero 2020 m. liepos 8 d. potvarkio Nr. MPI-27 „Dėl konkursų Kėdainių r. Akademijos gimnazijos, Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos, Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos, Kėdainių specialiosios mokyklos, Kėdainių lopšelio darželio „Aviliukas“, Kėdainių lopšelio darželio „Pasaka“ ir Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai organizavimo“ pakeitimo,

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia konkursą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 2021 m. vasario 3 d.

DĖMESIO !

DĖL  UGDOMOSIOS VEIKLOS IR DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOJO KORONAVIRUSO SUKELIAMOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (COVID-19) BEI ŪMINĖS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS PLITIMO GRĖSMĖS METU

       Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „ Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „ Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2020 m gruodžio 7 d. Nr. 1364 ir Lietuvos Respublikos švietimo , mokslo ir sporto ministro  „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo  Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo  įsakymu“,

Keičiamas 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo atostogų laikas:

Žiemos (Kalėdų ) atostogos – 2020-12-14-2021-01-03 d.

Konkursas „Žiemos fantazija“

Norime pasidžiagti, jog artėjant didžiosioms metų šventėms, turime ką padovanoti mokyklai ir jos bendruomenei – tai meniškų, darbščių ir kompiuterinės grafikos priemones valdančių mokinių skaitmeniniai pešiniai, pateikti ne pirmus metus šalies mastu vykstančiam konkursui „Žiemos fantazija“. Visus kviečiame užsukti į konkurso tinklalapį ir pasigrožėti mūsų mokyklos ir kitų ugdymo įstaigų mokinių darbais. Palaikykime savus ir pasiryžkime kitais metais konkurse dalyvauti dar aktyviau!

„Kalėdų žaisliukas“, Miglė Rašimaitė, 6 kl.
„Sniegutis“, Deimantė Lukoševičiūtė, 6 kl.
„Atklydęs iš žiemos kalnų“, Fausta Petuškaitė, 7 kl.
„Žiemos keliu“, Ineta Šeštokaitė, 7 kl.

DĖMESIO!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AD-1-1485 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, esant COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, švietimo veikla ugdymo įstaigose stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 13 d.

Nuotoliniu būdu pamokos ir užsiėmimai vyks pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į klasių vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus.

Saugokime vieni kitus, būkime sveiki!

Mokyklos administracija

MOKINIŲ PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA COVID-19 PANDEMIJOS METU

Koronaviruso plitimas, jį lydintis karantinas, socialinių kontaktų ribojimai ir ekonominės pasekmės reikšmingai veikia ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų bei paauglių savijautą. Šeimos gyvenimo, mokymosi, neformalaus ugdymo proceso ir laisvalaikio pasikeitimai gali vaikams kelti daug streso ir sunkių išgyvenimų. Plačiau skaitykite Psichotraumatologijos centro parengtose rekomendacijose mokykloms ir mokiniams.

SVARBI INFORMACIJA!

Pradinių klasių mokytojai nustatytas koronoviruso susirgimas. Todėl lapkričio 23 dieną (pirmadienį) mokykloje bus vykdoma patalpų dezinfekcija. Pradinių klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į mokyklos vadovą, klasės auklėtojus.

Pirmadienį pateiksime išsamesnę informaciją.

Būkime sveiki!          

Tolerancijos dienos paminėjimas 2020

Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai  paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų Tolerancijos simbolis – dėlionė. Todėl priešmokyklinės klasės bei 1-4 klasių mokiniai įrodė, kad gali būti kūrybingi  dėliodami dėliones, kurios buvo sudarytos iš skirtingų gabalėlių, o jas sujungus – gavome vientisą kompoziciją. Kaip ir  visuomenę, kurią  sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, išsilavinimą, pomėgius. Akcijos metu dar kartą prisiminėme, kas yra tolerancija, aptarėme jos pavyzdžius artimoje aplinkoje, klasės gyvenime.

                           Šios akcijos dėka tikimės, kad būsime vienas kitam pakantesni, supratingesni, geresni.

                                                                                      Socialinė pedagogė R.Steponavičienė

Buvusio mokyklos direktoriaus Stasio Kmitos 90-metis

Kas slepiasi kaskart už vardo,

Kai jį tari mintim iš lėto,

Kokie jausmai krūtinėj nardo

Ir skonis koks ant lūpų lieka?

Žmogus už vardo stovi drąsiai,

Kai jis tą vardą kėlė, kūrė,

Kai vardas tariamas negeso,

Kai glaudė žmones jis ir būrė…

Sveikinimus buvusiam mokyklos direktoriui garbingo 90-tojo gimtadienio proga Stasiui Kmitai perduoda dabartinė mokyklos direktorė Rasa Lemkė ir visa Truskavos pagrindinės mokyklos bendruomenė.

…„Lai bus gyvenimas beribis, platus lyg upė be krantų“…

ATMINTINĖ TĖVAMS IR MOKINIAMS!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. AD-1-1335 „Dėl COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) plitimo Kėdainių rajono savivaldybėje prevencijos priemonių“ Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos 5-10 klasėse ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu (Mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-73.

Pamokos vyks pagal galiojantį pamokų tvarkaraštį – pamokų tvarkaraštis ir laikas nesikeičia.

Mokiniai turi prisijungti prie ZOOM programėlės ir pasirinkti tą grupę, kokia tuo metu turi būti pamoka ir dalyvauti pamokose.

Visais rūpimais dėl IKT klausimais kreiptis tel.: +370 69946709.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Mokyklos administracija

Atmintinė mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)

1. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 6-10 kl. mokiniams ugdymo procesas nuotoliniu būdu bus organizuojamas pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius.

2. Nuotolinio ugdymo (pamokų, specialistų konsultacijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų) aplinkos bus el. dienynas „EDUKA“ ir skaitmeninės platformos „ZOOM“ programėlės. Tai yra mokinių bei mokytojų bendravimo įrankis, šioje aplinkoje vyks ir tiesioginės virtualios (vaizdo) pamokos.

3. Mokytojai e. dienyne „EDUKA“ iš anksto informuoja mokinius apie pasirinktą bendravimo būdą, siekiant įgyvendinti pamokos tikslą ir uždavinius. Pamokos gali būti organizuojamos tiek sinchroniniu, tiek asichroniniu būdu:

3.1. Sinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kai visi klasės mokiniai ir mokytojas dirba tuo pačiu tvarkaraštyje numatytu pamokos laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones. Vykdant sinchroninį mokymą ZOOM platformoje, mokytojas informuoja mokinius tiksliu pamokos metu jungtis tiesioginiam vaizdo susitikimui. Mokinio prisijungimas prie prie tiesioginės nuotolinės pamokos yra privalomas.

3.2. Asinchroninis mokymas(is) – tai mokymas(is), kurio metu klasės mokiniai ir mokytojas dirba skirtingu laiku, naudodami sutartas nuotolinio bendravimo priemones (pvz. el. paštą, el. dienyną). Mokinys vykstant asinchroniniam ugdymo procesui turi galimybę dirbti paties pasirinktu laiku ir tempu, pats suplanuodamas veiklą taip, kad atliktų užduotis iki mokytojo nustatyto termino pabaigos. Mokytojo pareiga pateikti užduotis ir nurodyti tikslius jų atlikimo terminus, esant reikalui konsultuoti mokinius dėl užduočių atlikimo.

4. Kiekvienos pamokos turinį mokytojas fiksuos el. dienyne „EDUKA“, įkeldamas nuorodas, failus, pateiktis ir kt.

5. Mokymui(si) naudojami ir mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, interneto šaltiniai.

6. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kaupiamojo balo užduotys ir kt.) vyks mokiniams siunčiant darbus mokytojams į el. dienyną „EDUKA“ arba į jų susikurtas grupes (nurodo mokytojas). Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu ir Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos individualios mokinio pažangos (mokymosi, socialinės, asmeninės) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo aprašu.

7. Mokytojai savo pamokų metu (pagal tvarkaraštį) mokiniams bus pasiekiami ZOOM skaitmeninėje platformoje.

9. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie el. dienyno „EDUKA“, perskaityti pateiktą informaciją, laiku atlikti nurodytas užduotis, dalyvauti mokytojo nurodytose tiesioginėse pamokose ZOOM platformoje.

10. Mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja informacinių technologijų mokytojas.

11. Švietimo pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai, spec. pedagogai, logopedas) pagalbą teiks nuotoliniu būdu.

12. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalba bus teikiama per atskirų dalykų pamokas (pagal tvarkaraštį) bendradarbiaujant su dalykų mokytojais arba po pamokų. Specialieji pedagogai, pamokoje dalyvaus tiesiogiai arba pakvies mokinius į asmeninius pokalbius.

13. Socialiniai pedagogai užtikrins nemokamo maitinimo organizavimą (sausų davinių teikimą) socialinę paramą gaunančioms šeimoms.

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) prieš pamokas turi informuoti klasių vadovus pranešimu el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje arba trumpąja SMS žinute apie vaiko ligą ir/ar negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai) konsultuotis su dalykų mokytojais gali darbo dienomis 8.00-15.00 val. el. dienyno „EDUKA“ aplinkoje (siunčiant pranešimus) bei virtualioje mokymosi aplinkoje.

Olympis 2020 rudens sesija

Informuojame, kad edukaciniai konkursai „Olympis 2020 – Rudens sesija“ prasidėjo!

Dalyvių laukia naujos įdomios užduotys bei prizai!

Konkursai vyksta lapkričio 1-30 d. Dalyvauti galima bet kurią dieną bet kuriuo patogiu metu mokyklos kompiuterių klasėje arba namuose.

Mokinių registracija galima iki konkursų pabaigos (lapkričio 30 d.). Dar nevėlu pasiūlyti mokiniams dalyvauti konkursuose.

Konkursai „Olympis“ vyksta nuotoliniu būdu svetainėje www.olympis.lt, dalyvauti galima ne tik mokykloje, bet ir namuose. Todėl jeigu atsitiktų taip, kad Jūsų mokykloje būtų paskelbtas karantinas, mokiniai galėtų dalyvauti namuose. 

Naudinga informacija mokytojams: informacija apie apmokėjimąinstrukcija mokytojamsklausimai ir atsakymai.

Linkime gerų rezultatų! 🙂

Pagarbiai,
Edukacinių konkursų „Olympis“ organizatoriai


KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOTOLINIO MOKINIŲ MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020-11-03 – 2020-11-06 D. TVARKA
 
Tvarka yra skirta padėti mokyklos bendruomenei pasirengti nuotolinio ugdymo procesui 2020-11-03 – 2020-11-06 d., konkretizuoti Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V – 33 patvirtintą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.
1.     Pamokų tvarkaraštis nekeičiamas.
2.     Priešmokyklinės ir pradinės ugdymo pakopos mokiniams mokymas vyksta įprastu būdu atvykstant į ugdymo įstaigą (pamokos mokykloje).
3.     Pagrindinės ugdymo pakopos mokiniams (6-10 klasė) ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant asinchronines (elektroninis paštas, EDUKA dienynas) ir sinchronines (ZOOM tiesioginės vaizdo konferencijos) komunikacijos priemones. Šias priemones atsižvelgdami į aplinkybes (temos naujumą, sudėtingumą, dėstomo dalyko specifiškumą, mokinių gebėjimus dirbti savarankiškai, rekomendacijas vaizdo konferencijų trukmei, skaičiui per dieną ir kt.), parenka patys mokytojai.
4.     Švietimo pagalba (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugos) mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.
5.     Sveikatos specialistas dirba įprastu būdu mokykloje.
6.     Neformalusis mokyklos mokytojų organizuojamas ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
7.     Neformalusis ugdymas, teikiamas išorinių paslaugų teikėjų, laikinai nutraukiamas.
8.     Fizinio ugdymo, anglų k., muzikos, tikybos dalykų mokytojai su pradinio ugdymo pakopos mokiniais dirba įprastu būdu mokykloje, su pagrindinės ugdymo pakopos mokiniais – nuotoliniu būdu.
9. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas kartą per savaitę išduodant suformuotus sauso maisto davinius.