5-6 kl. mokinių dailaus rašto konkursas „Rašau“

Kovo 1 d. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo  rajoniniame  5-6 kl. mokinių dailaus rašto konkurse „Rašau“, skirto Vaižganto ir Vietovardžių metams paminėti. Konkursą organizavo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokytojai. I etapas  vyko Truskavos pagrindinėje mokykloje. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė įvertinus mokinių darbus į II etapą delegavo geriausių autorių F. Petuškaitės ir  Ū. Kotinskaitės rašto  darbus .

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Butrimaitė

„Be pykčio“ krepšinio turnyras 3×3 su Kėdainių krepšinio klubu „Nevėžis“

Kėdainių krepšinio klubas „Nevėžis“ kovo 4 dieną organizavo krepšinio turnyrą 3×3, kuriame dalyvavo keturios mokyklos komandos. Kovoms aikštelėje teisėjavo Kėdainių „Nevėžio“ legionieriai Adonte Joshua Parker ir Nikita Balashov.

Nugalėtojais tapo Aurimo Baltuškos, Ryčio Krikščionaičio ir Mantvydo Paplausko sudaryta komanda. Jiems teko garbė draugiškai pasivaržyti su „Nevėžio“ krepšininkais ir atstovauti Truskavos pagrindinę mokyklą finalinėse projekto „Be pykčio“ varžybose, kurios vyks Kėdainių arenoje.

Žiūrovai galėjo ne tik sirgti už savo mylimą komandą, bet ir dalyvauti baudų bei „snaiperio“ metimų konkursuose. Taip pat mokiniai noriai bendravo ir fotografavosi su vaikščiojančiais talismanais liūtu ir „Košiuku“.

Kuo didžiausios sėkmės finalinėse varžybose!

Piešinių – koliažų paroda „Naujosios ir senosios architektūros sandūra“

    Nuo vasario 25 dienos mokyklos II aukšto foje eksponuojama piešinių – koliažų paroda  „Naujosios ir senosios architektūros sandūra“. Svarbiausia ir seniausia žmonijos veiklos ir kūrybos formų  – architektūra. Per dailės pamokas 9-10 klasių mokiniai tyrinėjo įvairių istorinių laikotarpių architektūrą,  būdingas detales, piešė, iš žurnalų kirpo įvairius pastatus, iš jų  komponavo senosios ir naujosios architektūros sandūrą.

                                                                             Dailės mokytoja Rima Miliūnienė

Lytiškumo ugdymo paskaita mokykloje

         Vasario 26 d. 7-10 klasių mokiniai dalyvavo lytiškumo ugdymo paskaitoje. Paskaitos lektorė – Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Giedrė Frolovienė. Specialistė supažindino mokinius su žmogaus anatominėmis, fiziologinėmis lytinės sistemos savybėmis, lytinių organų higiena, lytiškai plintančių ligų profilaktika ir gimstamumo kontrolės metodais. Diskusijų metu buvo aptarta lytiškumo sąvoka. Dažnas mokinys lytiškumą supranta vien kaip fiziologinius brendimo pokyčius. Tačiau specialistė akcentavo, kad  lytiškumas daro įtaką asmens savivertei, pagarbos sau ir aplinkiniams puoselėjimui, sąmoningam savo poreikių suvokimui, atvirų, prasmingų, pagarbių santykių intymiame ir socialiniame lygmenyse kūrimui, gebėjimui rinktis sau labiausiai tinkantį kelią.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Konsultavosi mokytojai

Projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ mokytojai vasario mėnesį dalyvavo konsultacijoje, skirtoje aptarti matematinės kompetencijos didinimo metodus. Konsultaciją vedė docentė dr. Viktorija Sičiūnienė. Šį kartą konsultacija vyko Bukonių mokykloje- daugiafunkciame centre. Mokytoja Irma Rodaitienė vedė atvirą matematikos pamoką 8 klasės mokiniams. Visi dalyviai turėjo galimybę ne tik stebėti pamoką, bet ir dalyvauti jos planavime, o po to ir vertinime. Tokia konsultacijų forma yra naudinga mokytojams, nes praktiškai galima vertinti metodikos veiksmingumą.

Konsultacijoje dalyvavo  Šėtos gimnazijos direktorius Mindaugas Danilevičius, pavaduotoja Neringa Širkienė, Bukonių mokyklos daugiafunkcio centro direktorė Dalia Autukienė.

Dėkojame Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro darbuotojams už svetingumą, jaukios atmosferos kūrimą.

                                                                  Projekto vadovė          Antanida Likšienė

Dėmesio! Karantinas pratęsiamas!

Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Lemkės 2019 m. vasario 08 d. įsakymu Nr. V – 25, sudarytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-11-25 Nr. 10-(11.3-191)-6719 raštu „Dėl rekomenduojamų priemonių taikymo gripo epidemijos metu“ pateiktomis rekomendacijomis mokykloms, Truskavos pagrindinėje mokykloje „Dėl gripo epidemijos“ nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. vasario 15 d. laikinai nutraukiamas ugdymo procesas ir skelbiamas karantino pratęsimas. Mokiniai į mokyklą grįžta 2019 m. vasario 25 d. (po Žiemos atostogų).

Dėmesio!

Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Lemkės 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V – 17, sudarytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-11-25 Nr. 10-(11.3-191)-6719 raštu „Dėl rekomenduojamų priemonių taikymo gripo epidemijos metu“ pateiktomis rekomendacijomis mokykloms, Truskavos pagrindinėje mokykloje „Dėl gripo epidemijos“ nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. vasario 8 d. laikinai nutraukiamas ugdymo procesas ir skelbiamas karantinas. Mokiniai į mokyklą grįžta 2019 m. vasario 11 d.

Administracija

Mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos

Mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose Truskavos pagrindinės mokyklos mergaičių komanda (G.Giedrytė, R.Vainauskaitė, R.Kilijonaitė ir A.Bogužaitė) iškovojo 2 vietą, o berniukai (L.Pupininkas, A.Paulauskas, S.Rašimas ir K.Adamonis) puikiai sužaidę keturias rungtynes pelnė 4 vietą! Džiugina kiekvieno mokinio kovingas charakteris ir vieningumas komandoje. Šaunuoliai! 

Kūno kultūros mokytoja Ema Butkevičiūtė

Apie OLWEUS

Jau nuo 2015/2016 m.m. mokykloje imta diegti Olweus programa. Nuo 2017 m. vykdome OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) veiklą ir po audito 2018 m., gavome Olweus vardą.

 Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, aukų kančios, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje. Visa mokyklos bendruomenė įtraukta į šią programą. Mokykloje veikia keturios MSG ( mokymosi ir suvervizijų grupės), vyksta visų darbuotojų susirinkimai, vedamos klasių valandėlės, sudaryti  budėjimo grafikai, vykdoma kasmetinė mokinių apklausa, palaikomas glaudus ryšys su tėvais.

Kad programa veikia, parodo ir kasmetiniai mūsų mokyklos apklausos rezultatai. Dėl sėkmingo ir labai reikšmingo patyčių sumažėjimo norisi pasidžiaugti su visa mokyklos bendruomene.

Kėdainių raj. Truskavos pagrindinės mokyklos visų metų apklausų rezultatai:

2015 m. patyčias patyrė 30.3 proc. mok.

2016 m. – 24.8 proc.

2017 m. – 22.3proc.

2018 m. – 9 proc.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programosžinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Taigi, dar kartą sveikiname visą mokyklos benduomenę dėl ženklaus patyčių sumažėjimo. Veikla toliau tęsiama, siekiant dar labiau gerinti mokyklos mikroklimatą, ugdyti brandų ir pagarbų visuomenės narį.

Projektas „Matematika – laimėtojų mokslas“. Pamoka „Roboto – vėjo malūnėlio konstravimas“.

2019 m sausio 18 d. aštuntos klasės mokiniams vyko fizikos, integruotos su robotika, pamoka. Jos metu mokiniams siekta priminti mechaninės energijos rūšis, jų apskaičiavimo formules bei įtvirtinti žinias, pateikiant įtraukiančią robotų konstravimo bei programavimo užduotį – pastatyti ir bei apibrėžtam laikui paleisti suktis vėjo malūnėlį. Tad pamokos metu aštuntokams netrūko įdomios veiklos: teko pateikti žinomų energijos pavyzdžių, spręsti uždavinius, sukonstravus vėjo malūnėlį, pademonstruoti jo gaminamą energiją, atsakyti į fizikos mokytojos klausimus, nuo ko priklauso didesnę ar mažesnę energiją sukuria vėjo malūnėlis.

Sausio 13 d. – Laisvės kovotojų diena

Penktadienį, sausio 11 d., mokykloje užgesinus šviesas, uždegtos atminimo žvakės, siekiant pagerbti 1991 m. sausio 13 d. naktį žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Pasididžiavimą savo tautos dvasia ir vienybe įkvėpė mokyklos direktorės R. Lemkės pasisakymas ir dešimtos klasės mokinės, mokinių tarybos narės, A. Rutkūnaitės kalba „Stiprios tautos samprata“.

Daugiau informacijos rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos paskyroje.

Kalėdiniai renginiai

Gruodžio 19 d. 9 val. vyko integruota etninės kultūros diena „Sukasi metų ratas“ Truskavos Šv. Dvasios bažnyčioje, kurią pravedė klebonas Alfredas Puško.

Bendraudamas su vaikais priminė Kūčių, Kalėdų papročius ir tradicijas, supažindino su bažnyčioje esančiu altoriumi, klausykla, kryžiaus kelio stotimis ir kita sakraline atributika. Mokinius labiausiai sudomino nauji vargonai, kuriais kunigas jiems pagrojo.

16 val. parapijos namuose vyko adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje“, į kurią buvo pakviesti mokyklos bendruomenė, tėvai, buvę mokytojai bei Truskavos bendruomenės nariai.

Vakaronės metu s. Greta skaitė ištrauką iš Šv. Rašto, mokytojai deklamavo savo sukurtas eiles, bendruomenės nariai vieni kitiems išsakė palinkėjimus.

Kalėdinis karnavalas

             Kiekvienais metais prieš mokinių atostogas vyksta kalėdinis karnavalas. Tai dar viena proga visiems pabūti kartu, atskleisti savo fantazijas, kūrybiškumą bei pasižiūrėti kitų pasirodymus.

             Šiais metais dešimtokai visus pakvietė į „Žiemos talentų šou“. Visos klasės turėjo pasirodyti savo talentus. Penktokai pademonstravo magijos triukus, šeštokai pristatė šokį, septintokai vaidino, aštuntokai grojo įvairiais instrumentais, o devintokai dainavo. Kad nepabostų pasirodymai, pertraukų metu skambėjo muzikos mokytojos paruoštų mokinių dainos, buvo menamos mįslės bei organizuojami įvairūs žaidimai.

             Apdovanoti mokiniai, kurie geriausiai atliko užduotis ir buvo įdomiausiai apsirengę. Visos klasės gavo saldžias dovanas.

             Ačiū visiems už dalyvavimą ir gerą nuotaiką.

PADĖKA

   Dėkojame visiems mokiniams, jų tėveliams, seneliams, kurie pagamino kalėdinius žibintus. Šie žibintai padėjo sukurti šventinę aplinką mokykloje.

Pamokėlė „Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų profilaktika“

Gruodžio mėnesį priešmokyklinės grupės ugdytiniams vyko pamokėlė apie asmens higienos svarbą norint išvengti peršalimo ligų. Užsiėmimo tikslas-– suteikti žinių apie tai, kaip prasta rankų ir kvėpavimo takų higiena gali skatinti mikrobų plitimą ir ligas. Pamokos pradžioje vyko diskusija apie tai, ką vaikai žino apie mikrobus, ar jie patys, ar jų šeimos nariai yra kada nors sirgę, kas, jų manymu sukelia ligas. Vėliau specialistė paaiškino, kad kai kurias ligas, vadinamas infekcijomis, sukelia mikrobai, parodė kaip atrodo skirtingų tipų ligų sukėlėjai: bakterijos, virusai.  Papasakojo, kad jie yra tokie maži, jog nematomi plika akimi, juos galima pamatyti tik per mikroskopą, šių nematomų gyvių galima rasti visur – ore, kuriuo mes kvėpuojame; ant maisto, kurį valgome; ant mūsų kūno, burnoje, nosyje, žarnyne. Vėliau visi atliko užduotis: stebėjo, kaip plinta mikrobai čiaudint, panaudojant „mikroorganizmų“ miltelius ir UV lempą, vaikai pamatė kaip lytėjimo keliu jie plinta nuo vieno vaiko prie kito. Po šios pamokėlės ugdytiniai sužinojo, kad, kosėdami ar čiaudėdami prisidengę burną nosine ir plaunant rankas,  jie gali sustabdyti kenksmingų mikrobų plitimą ir užkirsti kelią ligoms.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Kėdainių rajono mokinių tarybos 20-tasis gimtadienis

Penktadienį, gruodžio 14 dieną, Kėdainių rajono mokinių taryba šventė savo 20-tąjį gimtadienį ir 5-kerių metų sukaktį, kuomet yra Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys. Mūsų mokinių savivaldos narės bei kuratorė taip pat dalyvavo renginyje, kuriame puikiai praleido laiką.

Daugiau informacijos rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos bei Kėdainių rajono mokinių tarybos facebook puslapiuose.

Tikros Kalėdos Kaune!

    Kas yra tikros Kalėdos? Tikriausiai Kalėdos yra mažos svajonės išsipildymas. O apie ką mes svajojame? Mums, mokyklos pradinukams ir priešmokyklinukams, labiausiai norisi kelionių. Kalėdinis laikotarpis puiki proga pasisemti įspūdžių, visokių, visokiausių! Ar mums pavyko? TAIP!!! Ir su kaupu. Ir kamerinių-Kauno kameriniame teatre, stebint nuostabų spektaklį ,,Šaltoji širdis“, ir susitikime su šmaikštuoliu Kalėdų seneliu, ir prie gražuolės Kauno eglės esančiame kalėdiniame miestelyje, ir šėlimo pramogų centre. Įspūdžių pakankamai ir akelėms, ir širdelei.  
 GERŲ, ŠILTŲ, RAMIŲ KALĖDŲ ir dar daugiau įspūdžių visiems, visiems!!!

                                                                                                                                         Mokyt. D. Ivanauskienė

                                

Priešmokyklinukų ir pradinukų Kalėdos Kaune

                                   

Projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ pamoka „Daugyba taikant Japonišką daugybos metodą“

2018 m. gruodžio 12 d. septintokai dalyvavo netradicinėje matematikos, integruotos su robotika, pamokoje. Šios pamokos tikslas – pagilinti daugybos iš dviženklio skaičiaus žinias.

Daugelis be skaičiuotuvo vengiame atlikti sudėtingesnius dviženklių skaičių daugybos veiksmus. Tuo tarpu septintos klasės mokiniai, atidžiai stebėję matematikos mokytojos vykdytą supažindinimą su neįprastu, bet itin naudingu skaičiavimuose, Japonišku dauginimo metodu, galės paprasčiau ir netgi žaismingiau vertinti dviženklių skaičių daugybą. Atlikę mokytojos skirtas užduotis bei pasitelkę robotus kaip galimą priemonę skaičiavimo vykdymo aplinkai susikurti, mokiniai nesunkiai perprato ir įvaldė sudėtingus matematinius veiksmus.

„Matematika – laimėtojų mokslas“. Projektas „Daugyba kitaip“.

2018 m. gruodžio 11 d. vyko projektas „Dauginame kitaip“. Aštuntos klasės mokiniai, atliko veiklas, skirtas pagilinti lentelinės daugybos žinias. Tai sudėtinė projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ dalis. 

Mokiniams teko atlikti individualias užduotis, mokytis dauginti neįprastu žaismingu būdu.

Bene, labiausiai aštuntokams patiko derinti matematinius skaičiavimus su pramoga  ir žaisti daugybos įgūdžiams tvirtinti skirtą kompiuterinį žaidimą. Vaikai siekė asmeninių pergalių, stengdamiesi įveikti klasės draugus bei užpildyti išryškėjusias žinių spragas. Projekto metu turėtą pakilią nuotaiką ir užsidegimą veiklai vaikams linkima išlaikyti visose matematikos pamokose!