Dėmesio! Karantinas pratęsiamas!

Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Lemkės 2019 m. vasario 08 d. įsakymu Nr. V – 25, sudarytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-11-25 Nr. 10-(11.3-191)-6719 raštu „Dėl rekomenduojamų priemonių taikymo gripo epidemijos metu“ pateiktomis rekomendacijomis mokykloms, Truskavos pagrindinėje mokykloje „Dėl gripo epidemijos“ nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. vasario 15 d. laikinai nutraukiamas ugdymo procesas ir skelbiamas karantino pratęsimas. Mokiniai į mokyklą grįžta 2019 m. vasario 25 d. (po Žiemos atostogų).

Dėmesio!

Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės Rasos Lemkės 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V – 17, sudarytu vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2009-11-25 Nr. 10-(11.3-191)-6719 raštu „Dėl rekomenduojamų priemonių taikymo gripo epidemijos metu“ pateiktomis rekomendacijomis mokykloms, Truskavos pagrindinėje mokykloje „Dėl gripo epidemijos“ nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. vasario 8 d. laikinai nutraukiamas ugdymo procesas ir skelbiamas karantinas. Mokiniai į mokyklą grįžta 2019 m. vasario 11 d.

Administracija

Mokyklų žaidynių stalo teniso varžybos

Mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose Truskavos pagrindinės mokyklos mergaičių komanda (G.Giedrytė, R.Vainauskaitė, R.Kilijonaitė ir A.Bogužaitė) iškovojo 2 vietą, o berniukai (L.Pupininkas, A.Paulauskas, S.Rašimas ir K.Adamonis) puikiai sužaidę keturias rungtynes pelnė 4 vietą! Džiugina kiekvieno mokinio kovingas charakteris ir vieningumas komandoje. Šaunuoliai! 

Kūno kultūros mokytoja Ema Butkevičiūtė

Apie OLWEUS

Jau nuo 2015/2016 m.m. mokykloje imta diegti Olweus programa. Nuo 2017 m. vykdome OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) veiklą ir po audito 2018 m., gavome Olweus vardą.

 Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos įgyvendinimo rezultatai Norvegijoje rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, aukų kančios, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje. Visa mokyklos bendruomenė įtraukta į šią programą. Mokykloje veikia keturios MSG ( mokymosi ir suvervizijų grupės), vyksta visų darbuotojų susirinkimai, vedamos klasių valandėlės, sudaryti  budėjimo grafikai, vykdoma kasmetinė mokinių apklausa, palaikomas glaudus ryšys su tėvais.

Kad programa veikia, parodo ir kasmetiniai mūsų mokyklos apklausos rezultatai. Dėl sėkmingo ir labai reikšmingo patyčių sumažėjimo norisi pasidžiaugti su visa mokyklos bendruomene.

Kėdainių raj. Truskavos pagrindinės mokyklos visų metų apklausų rezultatai:

2015 m. patyčias patyrė 30.3 proc. mok.

2016 m. – 24.8 proc.

2017 m. – 22.3proc.

2018 m. – 9 proc.

Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programosžinia –  Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Taigi, dar kartą sveikiname visą mokyklos benduomenę dėl ženklaus patyčių sumažėjimo. Veikla toliau tęsiama, siekiant dar labiau gerinti mokyklos mikroklimatą, ugdyti brandų ir pagarbų visuomenės narį.

Projektas „Matematika – laimėtojų mokslas“. Pamoka „Roboto – vėjo malūnėlio konstravimas“.

2019 m sausio 18 d. aštuntos klasės mokiniams vyko fizikos, integruotos su robotika, pamoka. Jos metu mokiniams siekta priminti mechaninės energijos rūšis, jų apskaičiavimo formules bei įtvirtinti žinias, pateikiant įtraukiančią robotų konstravimo bei programavimo užduotį – pastatyti ir bei apibrėžtam laikui paleisti suktis vėjo malūnėlį. Tad pamokos metu aštuntokams netrūko įdomios veiklos: teko pateikti žinomų energijos pavyzdžių, spręsti uždavinius, sukonstravus vėjo malūnėlį, pademonstruoti jo gaminamą energiją, atsakyti į fizikos mokytojos klausimus, nuo ko priklauso didesnę ar mažesnę energiją sukuria vėjo malūnėlis.

Sausio 13 d. – Laisvės kovotojų diena

Penktadienį, sausio 11 d., mokykloje užgesinus šviesas, uždegtos atminimo žvakės, siekiant pagerbti 1991 m. sausio 13 d. naktį žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Pasididžiavimą savo tautos dvasia ir vienybe įkvėpė mokyklos direktorės R. Lemkės pasisakymas ir dešimtos klasės mokinės, mokinių tarybos narės, A. Rutkūnaitės kalba „Stiprios tautos samprata“.

Daugiau informacijos rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos paskyroje.

Kalėdiniai renginiai

Gruodžio 19 d. 9 val. vyko integruota etninės kultūros diena „Sukasi metų ratas“ Truskavos Šv. Dvasios bažnyčioje, kurią pravedė klebonas Alfredas Puško.

Bendraudamas su vaikais priminė Kūčių, Kalėdų papročius ir tradicijas, supažindino su bažnyčioje esančiu altoriumi, klausykla, kryžiaus kelio stotimis ir kita sakraline atributika. Mokinius labiausiai sudomino nauji vargonai, kuriais kunigas jiems pagrojo.

16 val. parapijos namuose vyko adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje“, į kurią buvo pakviesti mokyklos bendruomenė, tėvai, buvę mokytojai bei Truskavos bendruomenės nariai.

Vakaronės metu s. Greta skaitė ištrauką iš Šv. Rašto, mokytojai deklamavo savo sukurtas eiles, bendruomenės nariai vieni kitiems išsakė palinkėjimus.

Kalėdinis karnavalas

             Kiekvienais metais prieš mokinių atostogas vyksta kalėdinis karnavalas. Tai dar viena proga visiems pabūti kartu, atskleisti savo fantazijas, kūrybiškumą bei pasižiūrėti kitų pasirodymus.

             Šiais metais dešimtokai visus pakvietė į „Žiemos talentų šou“. Visos klasės turėjo pasirodyti savo talentus. Penktokai pademonstravo magijos triukus, šeštokai pristatė šokį, septintokai vaidino, aštuntokai grojo įvairiais instrumentais, o devintokai dainavo. Kad nepabostų pasirodymai, pertraukų metu skambėjo muzikos mokytojos paruoštų mokinių dainos, buvo menamos mįslės bei organizuojami įvairūs žaidimai.

             Apdovanoti mokiniai, kurie geriausiai atliko užduotis ir buvo įdomiausiai apsirengę. Visos klasės gavo saldžias dovanas.

             Ačiū visiems už dalyvavimą ir gerą nuotaiką.

PADĖKA

   Dėkojame visiems mokiniams, jų tėveliams, seneliams, kurie pagamino kalėdinius žibintus. Šie žibintai padėjo sukurti šventinę aplinką mokykloje.

Pamokėlė „Asmens higiena ir užkrečiamųjų ligų profilaktika“

Gruodžio mėnesį priešmokyklinės grupės ugdytiniams vyko pamokėlė apie asmens higienos svarbą norint išvengti peršalimo ligų. Užsiėmimo tikslas-– suteikti žinių apie tai, kaip prasta rankų ir kvėpavimo takų higiena gali skatinti mikrobų plitimą ir ligas. Pamokos pradžioje vyko diskusija apie tai, ką vaikai žino apie mikrobus, ar jie patys, ar jų šeimos nariai yra kada nors sirgę, kas, jų manymu sukelia ligas. Vėliau specialistė paaiškino, kad kai kurias ligas, vadinamas infekcijomis, sukelia mikrobai, parodė kaip atrodo skirtingų tipų ligų sukėlėjai: bakterijos, virusai.  Papasakojo, kad jie yra tokie maži, jog nematomi plika akimi, juos galima pamatyti tik per mikroskopą, šių nematomų gyvių galima rasti visur – ore, kuriuo mes kvėpuojame; ant maisto, kurį valgome; ant mūsų kūno, burnoje, nosyje, žarnyne. Vėliau visi atliko užduotis: stebėjo, kaip plinta mikrobai čiaudint, panaudojant „mikroorganizmų“ miltelius ir UV lempą, vaikai pamatė kaip lytėjimo keliu jie plinta nuo vieno vaiko prie kito. Po šios pamokėlės ugdytiniai sužinojo, kad, kosėdami ar čiaudėdami prisidengę burną nosine ir plaunant rankas,  jie gali sustabdyti kenksmingų mikrobų plitimą ir užkirsti kelią ligoms.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Kėdainių rajono mokinių tarybos 20-tasis gimtadienis

Penktadienį, gruodžio 14 dieną, Kėdainių rajono mokinių taryba šventė savo 20-tąjį gimtadienį ir 5-kerių metų sukaktį, kuomet yra Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys. Mūsų mokinių savivaldos narės bei kuratorė taip pat dalyvavo renginyje, kuriame puikiai praleido laiką.

Daugiau informacijos rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos bei Kėdainių rajono mokinių tarybos facebook puslapiuose.

Tikros Kalėdos Kaune!

    Kas yra tikros Kalėdos? Tikriausiai Kalėdos yra mažos svajonės išsipildymas. O apie ką mes svajojame? Mums, mokyklos pradinukams ir priešmokyklinukams, labiausiai norisi kelionių. Kalėdinis laikotarpis puiki proga pasisemti įspūdžių, visokių, visokiausių! Ar mums pavyko? TAIP!!! Ir su kaupu. Ir kamerinių-Kauno kameriniame teatre, stebint nuostabų spektaklį ,,Šaltoji širdis“, ir susitikime su šmaikštuoliu Kalėdų seneliu, ir prie gražuolės Kauno eglės esančiame kalėdiniame miestelyje, ir šėlimo pramogų centre. Įspūdžių pakankamai ir akelėms, ir širdelei.  
 GERŲ, ŠILTŲ, RAMIŲ KALĖDŲ ir dar daugiau įspūdžių visiems, visiems!!!

                                                                                                                                         Mokyt. D. Ivanauskienė

                                

Priešmokyklinukų ir pradinukų Kalėdos Kaune

                                   

Projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ pamoka „Daugyba taikant Japonišką daugybos metodą“

2018 m. gruodžio 12 d. septintokai dalyvavo netradicinėje matematikos, integruotos su robotika, pamokoje. Šios pamokos tikslas – pagilinti daugybos iš dviženklio skaičiaus žinias.

Daugelis be skaičiuotuvo vengiame atlikti sudėtingesnius dviženklių skaičių daugybos veiksmus. Tuo tarpu septintos klasės mokiniai, atidžiai stebėję matematikos mokytojos vykdytą supažindinimą su neįprastu, bet itin naudingu skaičiavimuose, Japonišku dauginimo metodu, galės paprasčiau ir netgi žaismingiau vertinti dviženklių skaičių daugybą. Atlikę mokytojos skirtas užduotis bei pasitelkę robotus kaip galimą priemonę skaičiavimo vykdymo aplinkai susikurti, mokiniai nesunkiai perprato ir įvaldė sudėtingus matematinius veiksmus.

„Matematika – laimėtojų mokslas“. Projektas „Daugyba kitaip“.

2018 m. gruodžio 11 d. vyko projektas „Dauginame kitaip“. Aštuntos klasės mokiniai, atliko veiklas, skirtas pagilinti lentelinės daugybos žinias. Tai sudėtinė projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ dalis. 

Mokiniams teko atlikti individualias užduotis, mokytis dauginti neįprastu žaismingu būdu.

Bene, labiausiai aštuntokams patiko derinti matematinius skaičiavimus su pramoga  ir žaisti daugybos įgūdžiams tvirtinti skirtą kompiuterinį žaidimą. Vaikai siekė asmeninių pergalių, stengdamiesi įveikti klasės draugus bei užpildyti išryškėjusias žinių spragas. Projekto metu turėtą pakilią nuotaiką ir užsidegimą veiklai vaikams linkima išlaikyti visose matematikos pamokose!

Renginys Pasaulinei AIDS dienai paminėti

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena, kuri pasaulyje minima jau 30-tą kartą. Šių metų Pasaulinės AIDS dienos kampanijos šūkis „Gyvenk pozityviai ̶ žinok savo būklę dėl ŽIV“. Gruodžio 5 d., 9-10 klasių mokiniai prisijungė prie unikalaus ir masiškiausio Pasaulinei AIDS dienai skirto renginio Lietuvoje – protų mūšio „AIDS – geriau žinoti“. Renginio tikslas – ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą, atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS, ugdyti toleranciją žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS. Renginio pradžioje mokiniams buvo papasakota apie šios dienos minėjimo svarbą. Vėliau dalyviai susiskirstė į 5 komandas, kurioms reikėjo atsakyti į 13 klausimų ir atlikti 1 užduotį. Už aktyvų dalyvavimą kiekviena klasė gavo padėkos raštą, o dalyviams įteiktos atminimo dovanėlės.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos veikla. Draugadienis.


DRAUGADIENIS!

Penktadienį, lapkričio 30-ąją, Truskavos pagrindinė mokykla drauge su Šėtos gimnazijos mokiniais šventė Tarptautinę Draugo dieną. Renginio tikslas – ugdyti draugiškumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, iniciatyvumą, skatinti kūrybiškumą, pagerinti emocinę aplinką mokykloje.

Daugiau informacijos apie renginį rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos Facebook puslapyje. 

MT narė Akvilė R.

„Matematika – laimėtojų mokslas“. Projektas „Įdomioji daugyba“.

„Matematika – laimėtojų mokslas“. Projektas „Įdomioji daugyba“.

2018 m. lapkričio 27 d. vyko projektas „Įdomioji daugyba“. Septintos klasės mokiniai, projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ dalyviai turėjo galimybę pagilinti lentelinės daugybos žinias. Mokytojai išsikėlė uždavinį įgalinti septintokus pastebėti daugybos iš devynių ir aštuonių lentelės dėsningumus ir vėliau kūrybiškai juos taikyti.

Veikla pradėta žaidybiniais metodais, kurių tikslas buvo supažindinti su neįprastais ir linksmais dauginimo būdais. Vaikai turėjo atlikti individualias užduotis bendradarbiaudami ir motyvuodami klasės draugus. Projekto metu mokiniai tobulino bendrąsias bei MKK kompetencijas.

Kinijoje žibintai turi ypatingą funkciją – apsaugoti namą nuo piktųjų dvasių. Mes dažniausiai juos naudojame šventiniam dekoravimui, kad sukurtume jaukią aplinką.

Artėja Šv. Kalėdos …

KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI GAMINANT

KALĖDINIUS ŽIBINTUS,

KURIE PAPUOŠ MŪSŲ MOKYKLĄ.

Juos galite daryti iš popieriaus, kartono, audinio, medžio, plastiko, siūlų, vielos, gamtinių ir kitų įvairių medžiagų.

Jūsų pagamintų Kalėdinių žibintų laukiame iki gruodžio 5 d.

 

Atneškite žibintus savo mokytojoms, auklėtojoms arba dailės mokytojai.

SĖKMĖS KŪRYBOJE!

Dailės mokytoja Rima Miliūnienė

Pamokėlė apie sveiką mitybą

Lapkričio mėn. priešmokyklinės grupės ugdytiniams vyko pamokėlė apie sveiką mitybą. Užsiėmimo metu vaikai sužinojo kas tai yra sveika mityba,  gilino žinias apie vaisių ir daržovių naudą sveikatai bei analizavo maisto pasirinkimo piramidę. Sveikatos specialistė papasakojo, kad maisto pasirinkimo  piramidė yra vienas iš patarėjų, kaip rinktis maistą, kokiomis proporcijomis valgyti, kad žmogus būtų sveikas. Vaikams buvo akcentuota kodėl taip svarbu valgyti vaisus ir daržoves, grūdinius produktus,  o cukraus turinčių maisto produktų verta atsisakyti. Po to sekė praktinės užduotys, kurių metu vaikai bandė atspėti kruopų pavadinimus, suklijuoti pateiktus maisto produktus į maisto pasirinkimo piramidę.

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Rajoninis konkursas „Išgelbėk draugą“

Lapkričio 23 d. 8 klasės mokinių komanda: Greta, Ugnė, Rytis, Akvilė, Matas dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro surengtame rajoniniame konkurse „Išgelbėk draugą“. Renginio tikslas – ugdyti mokinių socialinius įgūdžius propaguojant vertybines nuostatas ir atsakingą elgesį, ugdant gebėjimus saugoti savo ir kitų sveikatą, skatinant komandinį darbą ir mokinių savanorystę teikiant pirmąją pagalbą. Renginio dalyviai varžėsi „Protų mūšyje“, teko  įveikti 2 užduotis: praktinę ir kūrybinę. Po kiekvienos užduoties buvo poilsio pertraukėlė, kurios metu mokiniai pajudėjo, dainavo kartu su kitų mokyklų dalyviais. Nors mūsų mokyklos mokiniai konkurse neužėmė prizinės vietos, tačiau neblogai pasirodė.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė