DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ESANT 20 – 25 IR DAUGIAU LAIPSNIŲ ŠALČIO

   Švietimo ir mokslo ministerija primena, jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

   Jei jutiminė oro temperatūra yra didesnė nei 20 (1-5 klasės mokiniams) ar didesnė nei 25 (kitų klasių mokiniams) laipsniai šalčio, apie vaiko vykimą į mokyklą, sprendimą priima patys tėvai, atsižvelgdami į konkrečią situaciją.

   Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Tėvai privalo informuoti klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimą.