DĖMESIO!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AD-1-1485 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“, esant COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) išplitimo pavojui, įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, švietimo veikla ugdymo įstaigose stabdoma ir ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 13 d.

Nuotoliniu būdu pamokos ir užsiėmimai vyks pagal 2020–2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščius.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į klasių vadovus ir pagalbos mokiniui specialistus.

Saugokime vieni kitus, būkime sveiki!

Mokyklos administracija