DĖMESIO !

DĖL  UGDOMOSIOS VEIKLOS IR DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOJO KORONAVIRUSO SUKELIAMOS UŽKREČIAMOSIOS LIGOS (COVID-19) BEI ŪMINĖS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOS PLITIMO GRĖSMĖS METU

       Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „ Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „ Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2020 m gruodžio 7 d. Nr. 1364 ir Lietuvos Respublikos švietimo , mokslo ir sporto ministro  „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo  Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo  įsakymu“,

Keičiamas 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo atostogų laikas:

Žiemos (Kalėdų ) atostogos – 2020-12-14-2021-01-03 d.