GERIAUSIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAI „MOKYKLOS GARBĖ 2015“

Gegužės 29 d. mokykloje vyko renginys, skirtas geriausių mokinių apdovanojimams „Mokyklos garbė 2015“. Šventėje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai, kurie buvo apdovanoti padėkomis ir dovanomis. Šventę papuošė mokyklos šokėjai nuotaikingais šokiais ir dainininkai linksmomis dainomis.

Už labai gerą mokyklos lankymą padėkas gavo A. Sakalauskas, K. Pranuškevičiūtė, I. Liužinas, kurie nepraleido nei vienos pamokos per šiuos mokslo metus. Apdovanoti ir geriausi dalykininkai, kuriuos išrinko dalykų mokytojai. Geriausia mokyklos dalykininke išrinkta G. Kotinskaitė. Apdovanoti mokiniai, kurie dalyvavo „Olympis“, „Kengūra“, iliustracijų ir vertimų konkursuose, olimpiadose. Nepamiršti buvo ir mūsų mokyklos sportininkai. Jiems buvo įteikti diplomai už iškovotas aukštas vietas Kėdainių rajono kaimo vietovių mokyklų Olimpinio festivalio varžybose. Nominuoti geriausi sportininkai – I. Žižiūnaitė, M. Rašimas, T. Šidlauskis – už aukštus sportinius pasiekimus ir mokyklos garsinimą rajone.

Renginio pabaigoje mokyklos direktorė Rasa Lemkė apdovanojo saldžiu prizu 6 klasės mokinius ir jų auklėtoją Rimą Miliūnienę už aktyvumą klasės veikloje 2014-2015 m.m. ir visiems palinkėjo gerų artėjančių atostogų.

Renginio tikslas buvo motyvuoti mokinius geriau lankyti mokyklą, stropiau mokytis, skatinti aktyviau sportuoti, dalyvauti respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, garsinti mokyklos vardą.

Akimirkos iš renginio „Mokyklos garbė 2015“