Informuojame

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 dienos Nr. AS- 1-559 įsakymu „Dėl ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-11 klasėse“,

Kedainių r. Truskavos pagrindinėje mokykloje 6-10 klases mokosi nuotoliniu būdu.

6-10 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi birželio 23 dieną.

Nemokamas maitinimas mokiniams mokantis nuotoliniu būdu bus išduodamas sausu daviniu.