Kalbų kengūra

Šių metų vasario 25 d. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinys E. Monkevičius 7 kl. dalyvavo 2021 m. Kalbų Kengūra (lietuvių k.) programoje, kurią rengia Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas.

lietuvių kalbos mokytoja Asta Butrimaitė