Kalėdiniai renginiai

Gruodžio 19 d. 9 val. vyko integruota etninės kultūros diena „Sukasi metų ratas“ Truskavos Šv. Dvasios bažnyčioje, kurią pravedė klebonas Alfredas Puško.

Bendraudamas su vaikais priminė Kūčių, Kalėdų papročius ir tradicijas, supažindino su bažnyčioje esančiu altoriumi, klausykla, kryžiaus kelio stotimis ir kita sakraline atributika. Mokinius labiausiai sudomino nauji vargonai, kuriais kunigas jiems pagrojo.

16 val. parapijos namuose vyko adventinė popietė „Advento žvakių šviesoje“, į kurią buvo pakviesti mokyklos bendruomenė, tėvai, buvę mokytojai bei Truskavos bendruomenės nariai.

Vakaronės metu s. Greta skaitė ištrauką iš Šv. Rašto, mokytojai deklamavo savo sukurtas eiles, bendruomenės nariai vieni kitiems išsakė palinkėjimus.