Kėdainių savanorių karo keliais. Vasario 16-osios žygis.

Vasario 16 dieną, mokyklos žygeiviai dalyvavo žygyje – „Kėdainių savanorių karo keliais. Vasario 16-osios žygis“. Žygį organizavo VšĮ „Stepo sala“. Praėjome `nuošaliomis Kėdainių vietomis, kuriose lygiai prieš 99 metus Kėdainių įgulos savanoriai sutvėrė vieną iš Lietuvos karybos stebuklų – sustabdė Rusijos Raudonosios armijos veržimąsi į šalies gilumą. Prasibrovėme Obelies šlaitais ties Eigulių kaimu, kur P. Lukšio būrys atliko savo manevrą raudonųjų užnugaryje. Praėjome Juodkiškio ir Koliupių laukų pakraščiais, susipažindami su buvusių kautynių vietomis. Pakeliui pamatėme ne vieną užmiesčio kultūrinį objektą: buvusių Paobelio smuklės, senojo tilto ir užtvankos vietas, Obelies kraštovaizdžio draustinį, senojo Vilniaus kelio brastą per Obelį, Juodkiškio dvaro sodybą ir malūno griuvėsius. Turėjome progą stabtelėti atokvėpiui su savo termosais ir sumuštiniais toje vietoje, kur po susirėmimo savanoriai pirmą kartą tada gavo pavalgyti. Nuoširdus ačiū organizatoriams už puikias akimirkas.

                                                             Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys