Lietuvių kalbos dienų paroda

 Kurgi, sakau, pasaulyje yra tokia tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba…

Kas per keistenybės būtų gyvulių tarpe, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? …

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę.

Mikalojus DAUKŠA

Dar Jonas Jablonskis rašė: „Mažas garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.“ Lietuviai savo kalba didžiuojasi, ji – viena seniausių pasaulyje. Kiekvienam žmogui, nesvarbu kokios jis bebūtų tautybės, kur gyventų, pati gražiausia yra jo gimtoji kalba. Patį pirmą žodį mes ištarėme lietuviškai ir turbūt manome, kad gražiausia kalba yra lietuvių. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai nusprendė įrodyti, kad jų gimtoji kalba – viena gražiausių, turtingiausių,  kad ji nepakartojama, dalyvaudami respublikiniame  ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Pažink kalbos dalis“ .Virtualią parodą organizuoja Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokykla. Virtuali nuotraukų „Pažink kalbos dalis“ paroda eksponuojama naujienų svetainėje https://www.manokrastas.lt,  specialiai šiai parodai sukurtoje rubrikoje Virtuali paroda.

Asta Butrimaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja