Literatūros pamoka rašytojo K. Binkio muziejuje

Skaitydami literatūros kūrinius gilinamės į autorių asmenybes ir biografijas bei norime įdomesnių pamokų? Apsilankykime rašytojų muziejuose!

Šį sykį nagrinėdami avangardinius poeto K. Binkio eilėraščius leidomės į virtualią kelionę po jo muziejų Papilio kaime, Biržų rajone. Dešimtokai klausė įdomaus muziejininkės Editos pasakojimo apie literatūros klasiko K. Binkio gyvenimo ir kūrybos kelią, klausėsi gražiausių poeto eilėraščių apie gamtą, mokėsi eiles skaityti tarmiškai – „binkiškai“. Maištingasis, nenuorama ir vėjavaikiškas poetas per šią literatūros pamoką pasirodė toks jautrus, kaimiškas ir žemiškas. Tačiau jaunimui jis kur kas suprantamesnis toks: „Mūsų tėvai kvėpavo dainomis ir sapnavo pasakomis. Mes, jauniausi jų ainiai, šaukiame jiems „Valio!“ ir, eidami jų keliais, – kuriame savo naujosios būties naująjį mitą“ (iš „Keturių vėjų“ manifesto). Ir galiausiai sužinojome, kas K. Binkį siejo su mūsų, Kėdainių, kraštu.

              Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ligita Zagurskienė