Mokslo ir žinių dienos šventė

Jau atostogų valandos gura,
Mokslo kompasas vėl tolyn ves!
— Į rugsėjį! Į rudenio jūrą!
Pasiruošti! Iškelti bures!

Moksleivių ir tėvelių dėmesiui!
Mokslo ir žinių dienos šventė vyks š.m. rugsėjo 02 d.
Šventė prasidės 9.30 val. Šv. Mišiomis Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčioje.
Oficialioji dalis – 11.00 val. mokyklos sporto salėje.
Kviečiame dalyvauti!

Š.m. rugsėjo 2 dieną mokyklinis autobusas važiuos tokiu grafiku:
7.25 – BUBLIAI
7.33 – KATKAI
7.40 – STASINĖ
7.45 – LANČIŪNAVA
7.48 – RŪDŽIAI
7.55 – BŪDAI
8.20 – PAEŽERIAI
8.30 – GERDVILAI
8.35 – OKAINIAI
8.45 – ANCIŠKIAI
8.50 – PAUSLOJIS
9.10 – UŽVALKIAI
9.15 – PETKŪNAI
9.20 – DVARIŠKIAI
9.25 – TRUSKAVA

13.00 išvažiuoja į BŪDUS, LANČIŪNAVĄ, RŪDŽIUS, STASINĘ, KATKUS, BUBLIUS.
13.55 išvažiuoja į ANČIŠKIUS, OKAINIUS, GERDVILUS, PAEŽERIUS.
14.30 išvažiuoja į TRUSKAVĄ, DVARIŠKIUS, PETKŪNUS, UŽVALKIUS.