Mokslo metų pabaiga

Truskavos pagrindinėje mokykloje mokslo metai baigiami:

* priešmokyklinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 1 d.;

* pradinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 5 d.;

* pagrindinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 19 d.