Orientacinis pėsčiųjų žygis „Prisikėlimo apygardos partizanų takais“

Balandžio 7–8 dienomis, Jungtinė Kėdainių rajono Truskavos ir Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinių mokyklų 7–10 klasių mokinių komanda dalyvavo orientaciniame pėsčiųjų žygyje „Prisikėlimo apygardos partizanų takais“. VšĮ „Patriotai“ kasmet organizuoja žygius po partizanų apygardas visoje Lietuvoje.

Šių žygių tikslai ir uždaviniai:
• Pagerbti apygardos ir visos Lietuvos žuvusius rezistencinės kovos dalyvius.
• Skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei, prisiminant jos kovą už laisvę ir nepriklausomybę.
• Ugdyti ištvermę, tobulinti topografines žinias.
• Įtraukti į šį žygį kuo daugiau Lietuvos piliečių bei jaunimo organizacijų.
• Susipažinti su atmintinomis Prisikėlimo apygardos partizanų vietomis.

Penktadienio vakarą atvykome į Radviliškio rajono Pašušvio kaimo pagrindinę mokyklą nakvynei. Anksti ryte užsiregistravome į žygį, žygio atidarymas ir štai mes jau kelyje… Mūsų 23 žygeiviai, kartu su istorijos mokytoju Dainiumi Drumžliu ir kūno kultūros mokytoju Giedriumi Šilkaičiu. Sėkmingai randame visus punktus 30 km. trasoje, o patys ištvermingiausi iš mūsų nuėjo net 50 km. Diena prabėga akimirksniu, mes jau visi bazinėje stovykloje. Gauname vardinius diplomus ir apdovanojimą gausiausiai komandai. Dėkojame organizatoriams už puikiai suorganizuotą žygį, gerus įspūdžius ir atsisveikiname iki sekančio karto.

Istorijos mokytojas Dainius Drumžlys

Akimirkos iš žygio.