KĖDAINIŲ R. TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOTOLINIO MOKINIŲ MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO
2020-11-03 – 2020-11-06 D. TVARKA
 
Tvarka yra skirta padėti mokyklos bendruomenei pasirengti nuotolinio ugdymo procesui 2020-11-03 – 2020-11-06 d., konkretizuoti Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktorės 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V – 33 patvirtintą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą.
1.     Pamokų tvarkaraštis nekeičiamas.
2.     Priešmokyklinės ir pradinės ugdymo pakopos mokiniams mokymas vyksta įprastu būdu atvykstant į ugdymo įstaigą (pamokos mokykloje).
3.     Pagrindinės ugdymo pakopos mokiniams (6-10 klasė) ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, naudojant asinchronines (elektroninis paštas, EDUKA dienynas) ir sinchronines (ZOOM tiesioginės vaizdo konferencijos) komunikacijos priemones. Šias priemones atsižvelgdami į aplinkybes (temos naujumą, sudėtingumą, dėstomo dalyko specifiškumą, mokinių gebėjimus dirbti savarankiškai, rekomendacijas vaizdo konferencijų trukmei, skaičiui per dieną ir kt.), parenka patys mokytojai.
4.     Švietimo pagalba (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugos) mokiniams teikiama nuotoliniu būdu.
5.     Sveikatos specialistas dirba įprastu būdu mokykloje.
6.     Neformalusis mokyklos mokytojų organizuojamas ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
7.     Neformalusis ugdymas, teikiamas išorinių paslaugų teikėjų, laikinai nutraukiamas.
8.     Fizinio ugdymo, anglų k., muzikos, tikybos dalykų mokytojai su pradinio ugdymo pakopos mokiniais dirba įprastu būdu mokykloje, su pagrindinės ugdymo pakopos mokiniais – nuotoliniu būdu.
9. Nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas kartą per savaitę išduodant suformuotus sauso maisto davinius.

Mokomės su džiaugsmu

STEAM mokymo esmė yra ugdyti kritinį mąstymą atliekant inžinerijos bei technologijų užduotis pasitelkiant matematiką, gamtos mokslus ir meną. Menas yra patirtų įvykių interpretacija, gamtos mokslai eksperimentais grindžiama analitinė veikla. Abu randasi iš stebėjimo ir koja kojon žengia su  technologijomis, inžinerija, matematika ir menu.

  Smagu, pjaustant vaisius sužinoti apie trupmenas ir suprasti, kaip senovės graikai priartėjo prie minties apie atomą. Atliekant bandymus su magnetu išsiaiškinti, kaip veikia  žemės magnetinės jėgos. O piešiant grafito piešinius suprasti, kad jie praleidžia tiek elektros srovės, kad yra pajėgūs uždegti net elektros lemputę.

  STEAM klubo užsiėmimų metu kūrybinės užduotys, eksperimentai atliekami naudojant projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, gamtamokslinės spintos priemones, patinka mokiniams, nes skatina domėtis mokslo pradmenimis, kurie pateikiami patraukliai ir pramogaujant. Tegul mokymasis būna kūrybiškas.

Pradinio ugdymo mokytoja D. Ivanauskienė

Mokomės iš kino

   Rugsėjo pabaigoje priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams teko puiki proga Panevėžio kino teatre susipažinti su bene garsiausiu visų laikų šunimi – Lese.

  Iš Eric Knight kūrinio nužengusi  Lesė sugrįžo į kino ekranus! 1938-ais metais pirmąsyk aprašyta neįtikėtina Lesės ir mažo berniuko draugystė laikoma viena sėkmingiausių visų laikų istorijų apie gyvūnus. Ją žino mūsų seneliai ir tėvai su ja susipažinome ir mes.

  Džiaugiamės galėję išvysti šiuolaikinę Lesės istorijos versiją, kuri paskatino mus susimąstyti ir tapo puikia medžiaga, literatūros, pasaulio pažinimo pamokoms, klasės valandėlių pokalbiams ir padėjo mums suprasti, kokie svarbūs dalykai yra  draugystė, ryžtas, meilė ir ištikimybė.

Pradinio ugdymo mokytoja D. Ivanauskienė

Dėmesio!

Nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojus mokinių pavėžėjimo lengvatai, vietinio susisiekimo maršrutais mokiniai galės važiuoti nemokamai. Tai galios ir miesto, ir priemiesčio reguliariais maršrutais vykstantiems mokiniams.  

Mokiniai vairuotojui turės pateikti galiojantį mokinio pažymėjimą ir tik tada gaus nemokamą važiavimo bilietą.

Mokiniai, kurie važiuoja tarpmiestiniais autobusais, kaip ir iki šiol, gaus išlaidų kompensaciją. Tereiks pateikti pirktus bilietus švietimo ar socialinei įstaigai.

Ši lengvata yra papildoma savivaldybės dotacija šeimoms, auginančioms vaikus. Tam iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto bus skiriama 40 tūkstančių eurų per mėnesį.

Jums tereikia pasirūpinti, kad mokiniai turėtų galiojančius mokinio pažymėjimus.

Patogaus važiavimo. 

Judumo savaitė mokykloje

Rugsėjo 16 – 22 dienomis visa Europa minėjo judumo savaitę. Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje, šios aktyvios savaitės nepraleido ir Truskavos pagrindinė mokykla. Kiekviena savaitės diena buvo aktyvi, įdomi ir kitokia. Rugsėjo 16-ąją vyko 6 klasės žygis „Žingsniuokime kartu“. Rugsėjo 21-ają buvo suorganizuotos 7-8 klasių kvadrato varžybos. Rugsėjo 22-ąją vyko aktyviosios pertraukos, kurių metu mokiniai buvo kviečiami pasimankštinti lauke.  

Fizinio ugdymo mokytojas Paulius Zujevas

Mokslo ir žinių diena

Nuo pat pirmo rugsėjo –
Tu gyvybė mana,
Mažas kūnas, nušvitęs
Pažinimo aistra.
 
Nedrąsus pirmas žingsnis
Pro atvertas duris -
Ilgesys visas dingo,
Grąžinai man viltis!
 
Mano vasaros ilgos,
O žiedų nėriniai
Neramina, nešildo -
Tylūs, laukia takai.
 
Aš gyventi nemoku,
Kai tarp sienų manų,
Nedainuoji, nešoki
Neskrajoji drugiu...

Džiaugiamės sulaukę rugsėjo 1-osios dienos šventės – ypatingos, neįprastos, tačiau tuo pačiu tokios pat jaukios, kaip daugelis prieš tai buvusių Truskavos pagrindinėje mokykloje. Miela žvelgti į pažįstamus veidus, smalsu minioje išskirti nedrąsius naujokų žvilgsnius… Rugsėjis vėl mus sujungė, subūrė, suartino… Būkime draugais ir klasėse, ir koridoriuose. Vertinkime buvimą kartu, kurio jau buvome išsiilgę. Saugokime, mylėkime vienas kitą ir drauge puoškime mokyklą draugiškumu, supratingumu, pastangomis, darbais! Sveiki sugrįžę!

Rugsėjo 1-osios dienos šventė

Mieli mokiniai ir tėveliai,

Maloniai kviečiame Jus paminėti Mokslo ir žinių dieną mūsų mokykloje. Šventė vyks rugsėjo 1-ąją dieną 10 val.

Atsižvelgiant į sudėtingą koronaviruso sąlygotą epidemiologinę situaciją visoje šalyje, šventė bus organizuojama mokyklos kieme. Siekiant saugumo, atsisakoma gražios tradicijos pradėti mokslo metų atidarymą mokyklos bendruomenei skirtomis mišiomis. Dalyvių prašome atsakingai rūpintis savo ir aplinkinių sveikata bei nepamiršti apsauginių veido kaukių dėvėjimo ir rekomenduojamos fizinės distancijos laikymosi.

Mokyklos administracija

PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

                      Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

                      Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai(globėjai) turi pateikti prašymus socialinės paramos šeimai seniūnijoje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą).

                      Pirmų klasių mokiniams nemokami pietūs bus skiriami nevertinant šeimos pajamų. Į mokyklą atvykti ir pildyti dokumentų NEREIKIA.

Konkursas

Kėdainių rajono savivaldybė skelbia konkursą Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 10 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2020 m. lapkričio 30 d. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, kokius, kur ir iki kada reikia pateikti dokumentus, sužinosite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėjewww.kedainiai.lt, skyrelyje Konkursai.

Pramoginė išvyka į Lokės pėdą

Paskutinę mokslo metų dieną, po ilgo karantino ir sėdėjimo namuose, penktos ir septintos klasių mokiniai su klasės vadove, susiruošė papramogauti nuotykių parke „Lokės pėda“ .

 Pusdienis „Lokes pėdoje“ praėjo puikiai. Išmėginome savo jėgas įveikiant vis sudėtingesnes trasas, nugalėdami savo vidines baimes. Patyrėme netikėtų įspūdžių skrisdami per upelį – tai tarsi akimirka šokant parašiutu ir pojūtis, kaip teisingai pasiekti žemę.

Tai buvo nuotaikingai ir aktyviai praleistas laisvalaikis gamtoje. Geros vasaros visiems!

Klasės vadovė Ramunė Steponavičienė

Dešimtokų išleistuvės

Iš praeities
Staiga prisiminimai
Seni išplauks
Ir prieš akis ilgai –
Šlamės klevai
Toj rudenio alėjoj,
Švies mokykla –
Sena, baltais langais…

Birželio 19 d. Truskavos pagrindinėje mokykloje vyko atsisveikinimas su dešimtokais.  Klasės vadovė M. Žižiūnienė savo auklėtinius skatino siekti užsibrėžtų tikslų ir svajonių, linkėjo sėkmės ir prašė nepamiršti mokyklos. Mokyklos direktorė pasveikino dešimtokus baigus vieną gyvenimo etapą – pagrindinę mokyklą – ir pradėjus naują. Dalykų mokytojai palinkėjo gerų atostogų, meilės, išbandymų, nepasiduoti gyvenimo siunčiamiems sunkumams ir drąsiai žengti į priekį. Ši graži mokyklinė cereremonija, pasibaigusi jautriomis tėvelių ir mokinių ašaromis, turėjo smagų tęsinį – išvyką į Skinderiškio dendrologinį parką.

Dešimtokai su savo geriausiais mokyklos draugais išvyko į pažintinę kultūrinę kelionę po Skinderiškio parką. Čia mokiniai turėjo galimybę aktyviai papramogauti, užfiksuoti puikias savo šventės akimirkas nuotraukose, susipažinti su retais sausumos ir vandens augalais, pasigrožėti nuo apžvalgos bokštelių atsiveriančiais gamtos vaizdais, pasidžiaugti atokvėpio minutėle.

Dešimtos klasės mokiniams linkime gero kelio naujame gyvenimo etape!

Mokinių savivaldos apdovanojimuose – Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos vardas

Bene, kiekvienos mokyklos siekis – turėti aktyvius, iniciatyvius, entuziastingus mokinius, norinčius bei gebančius dalyvauti įvairiose moksleiviškose veiklose. Džiaugiamės turėdami stiprią mokinių komandą – Kėdainių rajono mokinių tarybos apdovanojimuose Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių taryba nominuota kaip stabiliausia. Sveikiname ir linkime neprarasti energijos tolesniuose darbuose!

Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos koordinatorė Asta Butrimaitė

Maisto sauga vasaros metu

Vasarą registruojama daugiau per maistą plintančių žarnyno infekcijų


Žarnyno infekcines ligas dažniausiai sukelia virusai (rotavirusai, norovirusai) ir bakterijos (salmonelės, kampilobakterijos, jersinijos ir kt). Virusai dažniausiai plinta per užterštą aplinką, bakterijos – per maistą. Bakterijų sukeliančių žmogui žarnyno užkrečiamąsias ligas, gali būti žalioje mėsoje, paukštienoje, subproduktuose, žaliame karvės ar ožkos piene, kiaušiniuose ir ant jų, taip pat ant daržovių ir vaisių. Maistas gali būti užterštas jį perdirbant, netinkamai laikant, nesilaikant maisto ruošimo bei asmens higienos taisyklių, naudojantis netinkamai išplautais įrankiais, indais, pjaustymo lentelėmis.  Šiluma, skysta, baltyminė terpė – tai sąlygos, kurios yra palankios bakterijoms. Jau per 30 min. jų skaičius padvigubėja, o po  kelių valandų jų prisigamina tiek daug, kad maistas gali tapti ligos priežastimi.

 • maistą ruoškite tik švariomis rankomis;
 • vaisius, daržoves, kiaušinius, žalią mėsą kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu;
 • pagaminę maistą, nuvalykite visus virtuvės paviršius, išplaukite įrankius ir indus;
 • nuolat nukenksminkite kempinėles, šluostes, jas virinant ar pamerkiant į buityje naudojamus dezinfekuojančius tirpalus;
 • maistą gaminkite ir laikykite taip, kad bakterijos, esančios žaliuose produktuose, nepatektų į jau paruoštą maistą, kuris bus vartojamas be papildomo terminio apdorojimo;
 • žalią mėsą, žuvį, daržoves, gatavus produktus pjaustykite  ant atskirų lentelių;
 • šaldytuve maistą laikykite taip,  kad vartojimui paruoštas maistas nesiliestų su žaliais produktais;
 • gyvūninės kilmės produktus (mėsą, kiaušinius, žuvį ir kt.) gerai išvirkite ar iškepkite (bakterijos žūva jau 70°C temperatūroje);
 • nepalikite paruošto maisto kambario temperatūroje ilgiau nei 2 valandas. Maistą geriausia laikyti šaltai. Karštus patiekalus iki pateikimo laikykite ne žemesnės kaip 60 °C temperatūroje;
 • šaldytuve ilgiau stovėjusį maistą prieš vartojimą pakaitinkite;
 • nevartokite pasenusio, su pasibaigusiu galiojimo terminu, maisto;
 • atitirpinkite užšaldytą maistą šaldytuve, o ne kambario temperatūroje.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Mokslo metų pabaiga

Truskavos pagrindinėje mokykloje mokslo metai baigiami:

* priešmokyklinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 1 d.;

* pradinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 5 d.;

* pagrindinio ugdymo pakopoje 2020 m. birželio 19 d.

Mokinių staigmena mokytojams

2020 m gegužės 14 d. mokytojai sulaukė netikėtos ir džiugios mokinių staigmenos -Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos puslapyje pasirodė padėka mokytojams. Malonu sulaukti gražių žodžių ir nuoširdaus „ačiū“…

Vaizdo įrašą siūlome peržiūrėti facebook puslapyje.

Tarptautinė šokio diena

Šiuo karantino laikotarpiu, ypatingai akcentuojama fizinio aktyvumo svarba ir nauda. Artėjant tarptautinei šokio dienai mokiniams buvo pasiūlyta nuotoliniu būdu šią dieną paminėti aktyviai, nes šokis, tai fizinė veikla. Mūsų Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai įkvėpti šios idejos, mokydamiesi nuotoliniu būdu, pertraukėlių tarp pamokų metu, aktyviai paminėjo tarptautinę šokio dieną. Džiugu, jog net ir tokiomis sąlygomis esame fiziškai aktyvūs, norime judėti. Nepamirškime, viskas priklauso nuo mūsų pačių.

Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių šokio video.

Fizinio ugdymo mokytoja Ema Baltrušaitienė

Masiškiausia fizinio ugdymo pamoka

Lietuvos sporto universitetas skelbia informaciją apie tarptautinę akciją – masiškiausią fizinio ugdymo pamoką, į kurią kviečiama prisijungti kuo daugiau dalyvių. Dalyvavimu joje siekiama ne tik paraginti žmones būti fiziškai aktyviais šiuo laikotarpiu, bet ir pasiekti pasaulio rekordo pagal daugiausiai vienu metu besimankštinančių žmonių skaičių.

Siunčiame Jūsų žiniai nuorodą į Lietuvos sporto universiteto interneto puslapį, kuriame skelbiamas pranešimas apie būsimą renginį masiškiausia pasaulyje fizinio ugdymo pamoka.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė