Informuojame

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 dienos Nr. AS- 1-559 įsakymu „Dėl ugdymo pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-11 klasėse“,

Kedainių r. Truskavos pagrindinėje mokykloje 6-10 klases mokosi nuotoliniu būdu.

6-10 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi birželio 23 dieną.

Nemokamas maitinimas mokiniams mokantis nuotoliniu būdu bus išduodamas sausu daviniu.

Su Motinos diena, mielos mamos!

 Išsaugotas rankų tavųjų,
 Išglostytas žvilgsniais meiliais,
 Nešioju valdovo karūną
 Ir perlais puošiuosi brangiais...
  
 Apsiaustas vien rūpesčio šydais,
 Globojamas net mintyse,
 Aš vertas didžiausio pavydo,
 Nes MEILĘ randu tavyje... 

E. Petuškienė

Artėjant ypatingajam gegužės sekmadieniui, mamas sveikina dešimtokai.

Informacinių technologijų mokytoja Edita Petuškienė

Virtuali literatūros – istorijos pamoka muziejuje

Dešimtokai per literatūros pamokas skaito ir nagrinėja žydų rašytojo Icchoko Mero romaną ,,Lygiosios trunka akimirką“. Tai kūrinys apie žydų genocidą, o veiksmas vyksta Antrojo pasaulinio karo metu Vilniaus gete. Pamokų paįvairinimui ir žinių pagilinimui sugalvojome suorganizuoti virtualią pamoką su Kėdainių Daugiakultūrio centro vadove istorijos eksperte Audrone Pečiulyte. Per pamoką klausėmės lektorės pasakojimų apie holokaustą, atsakėme į įdomiai pateiktus klausimus. Antroje pamokos dalyje žiūrėjome filmuką ir jį aptarėme. Štai kelių dešimtokų nuomonės apie šią netradicinę pamoką.

Rytis:,, Man ši pamoka tikrai patiko. Išgirdau daug naujos informacijos. Sužinojau daug dalykų apie tai, kaip buvo žiauriai žudomi ar kitaip fiziškai naikinami žydai, koks buvo baisus elgesys su jais. Iš žydų buvo atimtas net vardas ar teisė vadinti save žmogumi. Kai kurie faktai tiesiog nesuvokiami.“

Akvilė:,, Ši literatūros pamoka man labai patiko, nes iš jos sužinojau daug naujo. Per šią pamoką mums pasakojo apie žydus bei jų naikinimą. Buvo labai įdomu, sužinojau daug nežinomų faktų. Labiausiai įsiminė ir sukrėtė tas faktas, jog iš nukirptų žydų plaukų gamindavo rūbus kareiviams. Ši istorija yra tragiška, manau, kiekvienas turėtų susipažinti su tuo, nes tai tema, verta mūsų dėmesio.“

Ugnė:,, Mano nuomone, tai labai siaubingi įvykiai, kurių niekam nesiūlyčiau patirti. Žydai  buvo naikinami labai sparčiai ,bet ne tik juos nunuodydavo, o dar ir atimdavo daiktus bei labiausiai sukrečiantis faktas, jog nuskusdavo plaukus ir iš jų gamindavo įvairius gaminius. Tad tikrai verta domėtis ir sužinoti apie tai, kas buvo,  kad pas mus tai nepasikartotų.“

                                  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ligita Zagurskienė

Švari aplinka – švarus žmogus

Šiais laikais, kuomet yra daug naujų technologijų, išradimų, gamyklų mes dažnai pamirštame saugoti aplinką. Prie gamtos išsaugojimo gali prisidėti kiekvienas žmogus. Tereikia pakeisti keletą savo gyvenimo įpročių buityje: pradėti rūšiuoti šiukšles, taupyti elektrą, kuo dažniau naudotis viešuoju transportu, mažiau pirkti popieriaus, verta daugiau valgyti daržovių, košių, vaisių, kuo mažiau maisto produktų išmesti į konteinerius. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos 5 dienų balandžio mėnesio iššūkis SLURŠ „Švari aplinka – švarus žmogus“.

Big Green Leafs | Abstract composition of big green leafs ...

Mokinių tarybos kuratorė Asta Butrimaitė

Atnaujinta profilaktinio mokinių ir mokyklų darbuotojų testavimo tvarka

Vyriausybė atnaujino kontaktiniu būdu ugdomų pradinukų testavimo tvarką: prieš grįžtant į mokyklas nebebus privalomas mokinių namų ūkių tyrimas, o bus testuojami tik patys mokiniai ir mokytojai. Šis sprendimas įsigalioja nuo balandžio 26 d.

 Nuo balandžio 22 d. savivaldybėms suteikiama galimybė rinktis, kokiu būdu tirti testuotis sutinkančius kontaktiniu būdu besimokančius mokinius ir mokyklų darbuotojus – kaupiniais ar greitaisiais antigeno testais.

Savivaldybėse, kuriose Vyriausybės sprendimu negali būti taikomos švelnesnės karantino sąlygos, į kontaktinį ugdymą gali grįžti tik profilaktiškai testuotis sutinkantys pradinukai. Nesutinkantys testuotis – lieka mokytis nuotoliniu būdu.

 Prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu ne anksčiau kaip prieš 48 val. mobiliajame punkte ar kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje visiems profilaktiniame tyrime sutikusiems dalyvauti mokiniams ir mokyklos darbuotojams turi būti atliekamas antigeno testas.

Grįžus į kontaktinį ugdymą mokinių ir mokyklos darbuotojų tyrimas kaupinių metodu turi būti vykdomas kas 4–7 dienas, antigeno testais – kas 3–4 dienas. Tyrimas atliekamas mokykloje.

Ėminius ir kaupinių, ir greitiesiems antigeno testams mokiniai ir mokyklų darbuotojai nuo šiol gali imti patys, prieš tai apmokyti ir prižiūrimi asmens sveikatos priežiūros specialisto. Susipažinti su sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ galima https://bit.ly/3gueDdZ .

Nuotolinis edukacinis užsiėmimas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje „Grafikos labirintai“

   Balandžio 15 d. septintokai, dailės pamokos metu, dalyvavo  edukaciniame užsiėmime „Grafikos labirintai“. Šis užsiėmimas vyko  Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje nuotoliniu būdu.  Mokiniai susipažino su grafikos technikomis, kūrybine raiška, grafikos dizainerio profesija, atsakinėjo į klausimus bei atliko užduotį.

                                                                                             Dailės mokytoja Rima Miliūnienė

5 – 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Rašau“

 

Balandžio mėnesį Truskavos pagrindinėje mokykloje vyko  5 – 6 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Rašau“ I etapas, kuriame dalyvavo 6 klasės mokiniai. Konkursą organizuoja Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija.

„Rašysena tokia pat nepakartojama, kaip ir pirštų atspaudai. Kiekviena kilpelė, kiekvienas užraitėlis praneša apie rašančiojo silpnybes ir privalumus, apie pomėgius ir polinkius, apie praeitį ir kartais net apie ateitį” – Cash Peters.

Linkime šeštokams sėkmės.

Lietuvių kalbos mokytoja Asta Butrimaitė

Lietuvių kalbos dienų paroda

 Kurgi, sakau, pasaulyje yra tokia tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti. Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba…

Kas per keistenybės būtų gyvulių tarpe, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? …

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę.

Mikalojus DAUKŠA

Dar Jonas Jablonskis rašė: „Mažas garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.“ Lietuviai savo kalba didžiuojasi, ji – viena seniausių pasaulyje. Kiekvienam žmogui, nesvarbu kokios jis bebūtų tautybės, kur gyventų, pati gražiausia yra jo gimtoji kalba. Patį pirmą žodį mes ištarėme lietuviškai ir turbūt manome, kad gražiausia kalba yra lietuvių. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai nusprendė įrodyti, kad jų gimtoji kalba – viena gražiausių, turtingiausių,  kad ji nepakartojama, dalyvaudami respublikiniame  ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Pažink kalbos dalis“ .Virtualią parodą organizuoja Mažeikių rajono Užlieknės pagrindinė mokykla. Virtuali nuotraukų „Pažink kalbos dalis“ paroda eksponuojama naujienų svetainėje https://www.manokrastas.lt,  specialiai šiai parodai sukurtoje rubrikoje Virtuali paroda.

Asta Butrimaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Pavasaris ateina… Žemės dienos atgarsiai

 PAVASARIS ATEINA

 Po žingsnelį, patyliukais,
 Su varveklių lašeliukais
 Vis pavasaris arčiau...
 Brinkstant pumpurus mačiau!
 Šypt! Prie griovio minkštučiukai
 Blindžių skleidžiasi kačiukai.
 Snieguolytės galvas kelia...
 Dar truputis - tuoj bus žalia!
 Dar truputis žalumos –
 Ir neliks pas mus žiemos!
 Nes tik taip, tik po žingsnelį
 Grįžt pavasarėlis gali... 

  Tokiais gražiais poetės B. Lenktytės žodžiais, nuostabiomis mūsų mokyklos mokinių,  mokytojų nuotraukomis pasitinkame pavasarį ir dar kartą minime Žemės dieną. Filmuką sukūrė dešimtokas R. Rašimas, padedamas dailės mokytojos R. Miliūnienės, biologijos mokytojos Vaidos Klevinienės, gamtos mokytojos Inos Balčiūnienės.

R. Rašimas, 10 kl.

Dėl 1,2 proc. GPM skyrimo

K V I E Č I A M E

TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJUS, MOKINIŲ TĖVELIUS (GLOBĖJUS, RŪPINTOJUS)

1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

skirti Truskavos pagrindinei mokyklai!

Paramą galima skirti pateikiant prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki 2021 m. gegužės 3 d.

Kaip skirti 1,2 proc.?

1. VMI pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją atsiranda nuoroda „ Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms“.

2. Arba prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos(EDS).

Pasirinkite formą papildymui „FR0512 versija 4“.

Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5. Mokestinis laikotarpis – 2020

6. 6S Mokesčio dalį skiriu gavėjams – V

7. E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

8. E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191017430

9. E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – gali būti iki 1,2

10. E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – (nurodote Jums tinkamą laikotarpį)

Užpildžius formą, lango viršuje kairėje pusėje spausti „Tikrinti klaidas“ (raudonas šauktukas).

Viršuje dešinėje pusėje paspausti „Pateikti deklaraciją“. Pateikus deklaraciją atsidaro dar vienas langas „Pateikti deklaraciją kartu patvirtinate duomenų teisingumą“, kuriame paspausti „Pateikti deklaraciją“.

Telefonas pasiteiravimui : 8 650 41415; 8 699 46 709; el. p. truskavosmokykla@gmail.com

IŠ ANKSTO DĖKOJAME!

Šaukšto drožyba – tai skulptoriaus pradžiamokslis

Nuo seno medis tautai buvo svarbus ir reikšmingas, jis ir dažnoje dainoje apdainuotas, patarlėje, pasakoje, mįslėje paminėtas.


Medis ne vieną įkvėpė kūrybai, davė peno vaizduotei. Medžio drožiniai – vieni seniausių liaudies kūrinių.

Šaukšto drožyba, tai pirmas žingsnis į drožinėjimo pasaulį, tai skulptoriaus pradžiamokslis.

7 kl. mokiniai tęsdami lietuviškas tradicijas ir ruošdamiesi pavasarinei mugei – drožė šaukštelius. Esant nuotoliniam mokymui, buvo parinkta medžiaga – muilas. Tai puiki medžiaga drožėjo įgūdžiams tobulinti.

Technologijų mokytojas Raimundas Grigaitis

Tuberkuliozės diena

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (toliau – ULAC) primena, kad kiekvienais metais, kovo 24 d. minime Pasaulinę Tuberkuliozės (toliau – TB) dieną. Šių metų dienos minėjimo tema – „Laikas bėga“. Pasirinkta tema siekiama atkreipti visuomenės ir sveikatos apsaugos specialistų dėmesį į laiko stoką, kovojant su šia pavojinga liga, ypatingai pasaulinės COVID-19 pandemijos metu, iškilo didelis pavojus TB rodiklių mažinimo pažangai. Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Paminėta Pasaulinė vandens diena

Kiekvienais metais, kovo 22 dieną, visame pasaulyje minima Pasaulinė vandens diena, tikslas- skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų. Šią dieną paminėjo mūsų mokyklos priešmokyklinės grupės ugdytiniai. Sveikatos specialistė papasakojo vaikams apie vandens svarbą gyviems organizmams, paaiškino kodėl troškuliui numalšinti svarbu rinktis vandenį, o ne saldintą gėrimą, kiek vandens reikia išgerti kasdien. Buvo akcentuojama, jog tyras vanduo – pagrindinis sveikatos šaltinis, jo niekada neatstos vaisvandeniai ar net sultys. Užsiėmimo metu  diskutavo kaip galima taupyti vandenį, kodėl svarbų jo neteršti. Vėliau atliko eksperimentą: merkė popierinius gėlių žiedelius ir stebėjo kaip šie vandenyje skleidžiasi. Taip vaikai įsitikino, kad vanduo daro stebuklus. Pabaigoje visi skanavome vandenį.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Kristina Bartašiūtė

Kovo 20 – oji – PASAULINĖ ŽEMĖS DIENA

     Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta neatsitiktinai. Šiomis dienomis ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. 1971 m. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį paskelbė Pasauline Žemės diena. Lietuvoje taip pat minima ši diena. Konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo, saugojimo galime ir turime visi, kiekvieną dieną. Taip pat kviečiame pasižiūrėti dešimtoko Ryčio Rašimo sukurtą filmuką Žemės dienai paminėti.

Rytis Rašimas, 10 kl. „Žemės diena“

                                                                 Geografijos mokytoja Rima Miliūnienė

Kovo 11-oji mokykloje

Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai Kovo 11-ąją- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – sutiko dalyvaudami daugelyje veiklų. Be jau aprašyto nacionalinio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (dailės ir technologijų mokytoja R. Miliūnienė) mokiniai dalyvavo skaitmeninio atviruko Kovo 11-ąjai konkurse (informacinių technologijų mokytoja E. Petuškienė), taip pat virtualiame projekte „Signatarų žingsnių iššūkis“, skirtame visai šeimai (istorijos mokytojas D. Drumžlys). Pradinių klasių mokiniai šią datą taip pat paminėjo smagiu renginiu, kuriame netrūko eilių, šokių ir dainų mylimai Lietuvai.

    6-10 klasių moksleiviai dalyvavo Kovo 11-osios viktorinoje Quizziz platformoje. Čia, vadovaujami istorijos mokytojo D. Drumžlio, mokiniai pasitikrino žinias iš Lietuvos istorijos bei kultūros, domėjosi valstybinėmis šventėmis ir pagilino žinias apie mums iškilias datas bei asmenis. Ačiū istorijos mokytojui Dainiui Drumžliui, kuris mokiniams žinias perduoda per įdomias veiklas, skatina patriotiškumą ir meilę gimtajam kraštui. Mūsų mokykla tegyvuoja įsiklausydama į mokinių širdis ir protus, teatneša šios šventės didesnį supratimą apie mūsų tautą ir jos žmones.

    Su Laisvės diena, brangūs kolegos ir mokiniai!

Lietuvių kalbos mokytoja Ligita Zagurskienė

Nacionalinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

         

Kovo 11 –oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, Lietuvai svarbi valstybinė šventė.  Kiekvienas ją mini skirtingai. Mūsų mokyklos mokiniai  atvėrė istorijos duris ir perteikė savo mintis apie Lietuvą kūrybiniuose darbuose. Piešiniai bus išsiųsti nacionaliniam mokinių konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

                                                                            Dailės mokytoja Rima Miliūnienė