Pradinukai smagiai pasitiko vasarą

     Kaip ir kasmet mūsų mokykloje buvo organizuota dieninė vasaros poilsio stovykla vaikams ,,Atsipūsk – 2018“. Stovykla veikė birželio 4 – 8 dienomis. Veikloje dalyvavo 25 priešmokyklinės ir pradinių  klasių mokiniai. Stovykloje dirbo priešmokyklinės klasės mokytoja Janina Stašauskienė, pradinių klasių mokytojos: Džiuginta Ivanauskienė, Svetlana Bolisienė, Lina Barkauskienė, Aurita Kananovičienė.                                             Talkininkavo pagalbos vaikui specialistai: psichologė Nomeda Ulickienė, socialinė pedagogė Ramunė Steponavičienė. Aktyviai į stovyklos veiklą įsijungė kūno kultūros mokytoja Ema Butkevičiūtė, anglų k. mokytoja Vaiva Kotinskienė, mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Kristina Bartašiūtė.

     Naudojant netradicinius ugdymo metodus, stovyklos vadovų išmonės ir kūrybiškumo dėka  organizuotos įvairios veiklos. Mokykloje veikė „Menų studija“ “, ,,Lyderystės mokyklėlė“, ,,Užsienio kalbų studija“, ,,Mokslinė laboratorija“, ,,Muzikos ir šokio studija“ ,,Pirmosios pagalbos mokyklėlė“. Buvo vykdoma aktyvi sportinė ir muzikinė, pažintinė, tiriamoji, savęs pažinimo, sveikatos ugdymo  veiklos.

     Stovyklos uždarymo dieną vykome į edukacinę ekskursiją Krekenavos regioninio parko lankytojų centre. Susipažinome su parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis ,Nevėžio upės senvagių įvairove, išbandėme ,,Pojūčio tako“ veiklas, įkopėme į apžvalgos bokštą ir mėgavomės vaizdais iš paukščio skrydžio.

     Džiugu, kad mokykla sudarė sąlygas nemokamai nuvykti į pažintinę ekskursiją, o savivaldybė skyrė lėšų stovyklos dalyvių maitinimui.

     Visi smagiai praleidome pirmąją vasaros savaitę ir atsisveikinome sutarę susitikti rugsėjo 1-ąją.

                                                              Stovyklos koordinatorė  D. Ivanauskienė

no images were found