Priešmokyklinio ugdymo ir 5 klasės integruota lietuvių kalbos pamoka


Kovo 19 d. mokykloje vyko priešmokyklinio ugdymo ir 5 klasės integruota lietuvių kalbos pamoka „Užkūrei tu žolę“. 5 kl. mokiniai, perskaitę Martyno Vainilaičio eilėraštį „Užkūrei tu žolę“, Alio Balbieriaus tekstą „Žolės deginimo žala“, papasakojo priešmokyklinio ugdymo mokiniams  apie tai, kiek žalos žolės deginimas atneša nuostolių gamtai ir turtui: sudega augalai, jų sėklos, žūsta vabzdžiai, gyvūnai, perintys paukščiai. Nuo degančios žolės ugnis neretai persimeta į miškus, durpynus, sodybas, ūkinius pastatus, tokiuose gaisruose gali žūti gyvūnai ir žmonės. Be to, labai smarkiai užteršiama aplinka – išsiskiria toksiškos dujos ir įvairios sveikatai kenksmingos dalelės, kurių sudėtyje yra suodžių, dervos, nesudegusių medžiagų bei neorganinių atliekų. Priešmokyklinio ugdymo ir 5 kl. mokiniai savo susikurtus vaizdinius apie žolės deginimą įprasmino piešiniuose.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė J.Stašauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A.Butrimaitė