Projektas „Matematika – laimėtojų mokslas“ Matematikos integruotos su robotika pamoka „Daugiakampių vaizdavimas“

2019 m. balandžio 2 d. 7 kl. mokiniai, prisiminę pagrindinius jau žinomus daugiakampius ir dirbdami grupėmis, iš duotų Lego Mindstorms rinkinio detalių stengėsi pavaizduoti kiek galima daugiau įvairių daugiakampių bei paaiškinti mokytojai jų savybes.

Šia veikla siekta tokių Bendrosiose programose numatytų žinių, gebėjimų ir supratimo, kaip atpažinti, pavaizduoti, apibūdinti paprasčiausias geometrines figūras, jų elementus; taikyti daugiakampio kampų sumos formulę.

Pamoką mokytoja pradeda skatindama vaikus akylesniu žvilgsniu peržvelgti įprastinę supančią aplinką bei aptikti joje geometrinių figūrų gausą. Mokiniams dar kartą bandoma parodyti, jog semtis matematinių žinių ir suvokimo inspiruoja supantis kasdienis pasaulis, kuri svarbu gebėti tinkamai analizuoti, perprasti, vertinti, norint tinkamai valdyti įprastines, bet dažnas situacijas, susijusias su įvairių formų daiktų gaminimu, naudojimu, transformacija ir pan.

Gavę užduotį pavaizduoti kiek galima daugiau daugiakampių, mokiniai poromis imasi darbo, stengdamiesi neviršyti numatyto laiko limito. Atlikę savo užduotį, įvardina daugiakampius, nusako jų savybes, susipažįsta su klasės draugų konstrukciniais sprendimais. Vėliau septintokai lentoje ir sąsiuviniuose skaičiuoja  daugiakampių kampų sumas pagal formulę, sprendžia lygtis ir randa daugiakampio kampų skaičių.

Pamoka užbaigiama vaizdo įrašu, kuriame pateikiama įmantriausių šių laikų architektūrinių statinių analizė, atlikta per įprastų matematinių figūrų paieškos sudėtinguose architektų techniniuose sprendimuose prizmę. Paaiškėja sena tiesa, jog genialu yra tai, kas paprasta – bene kiekvieno sudėtingo pastato projektas prasideda panašiai kaip geometriją besimokančio septintoko sąsiuvinyje – nubrėžus įprastą daugiakampį… ir vėliau pridėjus šiek tiek išradingumo ir išmonės. Pastarųjų dalykų ir linkime septintokams, nes daugiakampius po šios pamokos jie jau moka braižyti ir pažinti.