Projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ pamoka „Daugyba taikant Japonišką daugybos metodą“

2018 m. gruodžio 12 d. septintokai dalyvavo netradicinėje matematikos, integruotos su robotika, pamokoje. Šios pamokos tikslas – pagilinti daugybos iš dviženklio skaičiaus žinias.

Daugelis be skaičiuotuvo vengiame atlikti sudėtingesnius dviženklių skaičių daugybos veiksmus. Tuo tarpu septintos klasės mokiniai, atidžiai stebėję matematikos mokytojos vykdytą supažindinimą su neįprastu, bet itin naudingu skaičiavimuose, Japonišku dauginimo metodu, galės paprasčiau ir netgi žaismingiau vertinti dviženklių skaičių daugybą. Atlikę mokytojos skirtas užduotis bei pasitelkę robotus kaip galimą priemonę skaičiavimo vykdymo aplinkai susikurti, mokiniai nesunkiai perprato ir įvaldė sudėtingus matematinius veiksmus.