Projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ pamoka „Mozaikos kūrimas“

Matematikos mokytoja M. Žižiūnienė 7 kl. mokiniams 2019-03-08 d. vykusioje pamokoje „Mozaikos kūrimas“ netipišku būdu priminė simetrijos sampratą ir pamokos dalyviams suteikė galimybę į simetriją pažvelgti naujuose jos prasminiuose kontekstuose, tuo pačiu šią matematikos nagrinėjamą sritį atskleisdama, kaip visiems gerai pažįstamą ir dažnai sutinkamą – tam tikromis raiškos formomis simetrija aktuali ir dailėje, ir lietuvių liaudies mene. Jos pavyzdžių nesunkiai galime rasti gamtoje. Pamoka yra sudėtinė mokyklos vykdomo projekto „Matematika – laimėtojų mokslas“ dalis.

Pamokos metu mokiniai porose dėliojo mozaiką, panaudodami turimas Lego detales. Vėliau vaikai gavo užduotį sukurti kitą simetrišką nurodytos tiesės atžvilgiu savo mozaikos dalį. Antroji kūrybinė užduotis – ornamento piešimas sąsiuvinyje. Galiausiai septintokai paskatinti pabandyti atlikti kompiuterines lavinamąsias užduotis, atskleidusias vaikų gebėjimus lengviau ar sunkiau atrasti pateiktajam pavyzdžiui simetriškas figūras bei nupiešti mokytojos įvardintus objektus specialia programėle (paaiškėjo, jog reikia šiek tiek laiko mokiniams perprasti vienos simetriškos figūros piešimą kompiuterine programa, kuri automatiškai atvaizduoja piešiamą objektą pagal pasirinktą simetrijos ašį, t. y. mokiniai turėjo išsiaiškinti, jog jiems pakanka nubrėžti tik pusę norimos pavaizduoti figūros, nes kitą pusę pateikia kompiuteris).