Renginys ,,Pažink lietuvių liaudies šokį“

Rugsėjo 15 d. Šėtos kultūros centre vyko renginys ,, Pažink lietuvių liaudies šokį“ , skirtas Tautinio kostiumo metams paminėti. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniai galėjo iš arčiau susipažinti su lietuvių liaudies šokiais. Čia koncertavo Panevėžio dainų ir šokių ansamblis ,,Pynimėlis“. „Pynimėlio“ dalyviai – tai entuziastai, mylintys ir puoselėjantys tautinį meną, aktyvia veikla propaguojantys lietuviškas dainas, šokius, instrumentinę muziką, parodantys lietuvių tautinių kostiumų grožį ir savitumą, liaudies tradicijas ir papročius.
Lietuvių liaudies šokiai – lietuvių tautos meninės kūrybos dalis, tradicinės choreografijos palikimas, kurį sudaro lyriniai, buitiniai ar jumoristiniai šokiai, rateliai, ratu šokami žaidimai. Liaudies šokiais garsinamas savas kraštas, išreiškiamas tautos charakteris, istorija, tikėjimas, gyvenimo būdas, net supanti gamta. Liaudies šokiai dažnai glaudžiai rišasi su daina, muzika, šokio apranga, papročiais.

                                                                      Lietuvių kalbos mokytoja A.Butrimaitė

no images were found