Respublikinė konferencija ,,Sukas metų ratelis senolių pramintu taku“

Ketvirtadienį Kėdainių mokykloje – darželyje ,,Puriena“ respublikinėje konferencijoje dalyvavo Truskavos pradinio ugdymo pedagogės Džiuginta Ivanauskienė, Aurita Kananovičienė ir Lina Barkauskienė. Mokytojos Džiuginta ir Aurita paruošė stendinį pranešimą ,,Gandrinės Truskavos pagrindinėje mokykloje,“ mokytoja Lina pristatė žodinį pranešimą tema ,,Senolių papročių puoselėjimas advento laikotarpiu.“ Konferencijos tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, ugdant vaiko tautinę savimonę, pilietiškumą, atskleisti nuomonių įvairovę diskutuojant etninės kultūros ir etninio ugdymo turinio temomis.
Konferencijoje dalyvavo Gražina Kadžytė, lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja, kuri apžvelgė kalendorinių švenčių ratą, Arnetų namų vadovė ir etnografė Regina Lukminienė pasakojo apie Kėdainių krašto kalendorinių švenčių papročius. Vėliau visi konferencijos dalyviai išsiskirstė į grupeles, kuriose diskutavome, pristatinėjome pranešimus.
Ačiū mokyklos – darželio ,,Puriena“ šauniai bendruomenei, kuri labai gražiai, sklandžiai ir jaukiai organizavo konferenciją, šiltai priėmė konferencijos dalyvius. Juk šie metai yra skirti etnografiniams regionams paminėti, todėl aktualu, jog auginant jaunąją kartą, idant nenutoltų nuo savo šaknų, svarbu perduoti tai, ką mūsų senoliai brangino ir puoselėjo…
Mokytoja Lina Barkauskienė

no images were found