Rugsėjo pirmosios šventė

Per žemę vėl rugsėjis eina…
Ir vėl girdžiu jo skambią dainą,-
Jai pritaria skardus varpelis.-
Žiedų žiedais nuklotas kelias…

Rugsėjo pirmosios šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis Truskavos parapijos bažnyčioje. Po Mišių ji persikėlė į mokyklos kiemą. Čia mokinukus ir juos atlydėjusius tėvelius pasitiko pro debesį išlindusi saulutė, besidraikantis aitvaras ir išsibarstę klevo lapai. Iš vasaros, iš pajūrio vėjų, iš gėlėtų pievų sugrįžome namo ir vėl sustojome prie paslaptingos žinių šalies slenksčio… Prie mokyklos  slenksčio sustojo ir septyni pirmokėliai. Čia jie priėmė savo pirmąją mokyklinę priesaiką. Kad jiems būtų drąsiau, už rankos juos laikė mūsų senbuviai-dešimtokai.

Į šventę atvyko ir svečiai: rajono savivaldybės tarybos narės A.Štelmokienė ir O.Šulcienė, Truskavos žemės ūkio bendrovės vadovas V.Ivanauskas, seniūnas V.Zakaryza, Truskavos parapijos bažnyčios klebonas. Išgirdome ne tik daug gražių žodžių, palinkėjimų, padrąsinimų, bet sulaukėme ir dovanų. Visus susirinkusius sveikino mokyklos direktorė R.Lemkė. Tėvams pateikta trumpa informacija pradedant naujus mokslo metus.

no images were found