Sausio 13 d. – Laisvės kovotojų diena

Penktadienį, sausio 11 d., mokykloje užgesinus šviesas, uždegtos atminimo žvakės, siekiant pagerbti 1991 m. sausio 13 d. naktį žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Pasididžiavimą savo tautos dvasia ir vienybe įkvėpė mokyklos direktorės R. Lemkės pasisakymas ir dešimtos klasės mokinės, mokinių tarybos narės, A. Rutkūnaitės kalba „Stiprios tautos samprata“.

Daugiau informacijos rasite Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių tarybos paskyroje.