STEAM savaitė

   Spalio 25-29 dienomis mokykloje vyko priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių kūrybinė STEAM savaitė. Mokiniai galėjo laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti kasdieninėje veikloje. Ugdomosiose veiklose taikėme STEAM  metodikos elementus, formavome tvarią mąstyseną, skatinome savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, vaikų kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą. Mokytojos parūpino reikiamų priemonių, skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, ugdė jų savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti statybinius projektus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas.

   Savaitė baigėsi nuotaikinga pramogine – edukacine programa “Mokslininkas”, kurioje mokiniai patyrė naujų mokslinių atradimų, atliko  bandymus su sausu ledu, „Degančių rankų“ eksperimentą, sužinojo daug mokslo įdomybių ir išbandė daug kitų linksmų užduočių bei žaidimų.

 (Edukacija oganizuota panaudojant Kultūros paso lėšas)

                                                                                             Mokytoja D. Ivanauskienė