Psichologas

Truskavos pagrindinės mokyklos psichologo veiklos tikslas:

prisidėti prie sveikos, saugios psichologinės mokyklos aplinkos kūrimo, teikti psichologinę paramą mokiniams, jų tėvams, mokytojams, esant mokymosi, bendravimo, emocinėms problemoms, gyvenimiškų krizių atveju, norint tobulėti kaip asmenybei.

Psichologinės pagalbos sritys:

1.Individualūs pokalbiai: mokinio problemos identifikavimas, tolimesnio veiksmų plano numatymas. Pagalba naudojant psichologinio konsultavimo priemones, technikas. Bendradarbiavimas su tėvais, bei mokytojais, rekomendacijos iškilus tarpusavio santykių sunkumams.

2.Įvertinimai: vaiko asmenybės, ugdymo, gebėjimų nustatymas pasitelkiant psichologines metodikas.

3.Švietimas: mokinių, jų tėvų, mokytojų supažindinimas su vaiko raidos ypatumais , paauglius ištinkančias krizes.

4.Prevencinės veiklos organizavimas: paskaitos apie narkotinių medžiagų žalą, lytiškumo tema, aktyvus dalyvavimas programoje prieš patyčias, svarbių datų (tolerancijos, AIDS, nerūkymo dienos minėjimai).

Psichologinės pagalbos organizavimas:

pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi pats moksleivis, kai to prašo tėvai arba mokytojai, gavę tėvų( globėjų) sutikimą.

Mokinys gali kreiptis, jei:

  • susiduria su mokymosi sunkumais, nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
  • susiduria su įvairiomis baimėmis;
  • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
  • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
  • gedi artimo žmogaus ar naminio gyvūnėlio;
  • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
  • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis;
  • nori atsisakyti žalingų įpročių;

Tėvai ir mokytojai gali kreiptis:

             kai atsiranda sunkumų bendraujant su vaiku, dėl mokinio mokymosi sunkumų, dėl netinkamo vaiko elgesio, norint sužinoti vaiko raidos ypatumus, dėl sunkumų esant skyryboms šeimoje, išgyvenant krizines situacijas.

  Dėl konsultacijų galima keiptis antradieniais, ketvirtadieniais ar iš anksto telefonu (869803816) arba elektroniniu paštu: nomeda6@gmail.com.

 

                                                                         Nomeda Ulickienė