Socialinė pagalba

Socialinė pedagogė: Ramunė Steponavičienė

  • Rengia socialinio darbo mokykloje programą ir siekia tenkinti ugdytinių socialinius poreikius, spręsti elgesio, bendravimo problemas ,užkirsti kelią smurtui prieš vaikus.
  • Sistemina , schematizuoja, grupuoja informaciją apie socialiai remtinas šeimas, našlaičius, globojamus, rizikos grupės, mokyklos nelankančius vaikus, rūpinasi jų gyvenimo sąlygomis, sprendžia ugdymosi problemas, teikia psichologinę pagalbą.
  • Rūpinasi , kad socialiai remtinų šeimų vaikai gautų visą mokykloje teikiamą paramą (nemokamą maitinimą, labdarą ir kt.).
  • Bendradarbiauja su mokyklos pedagogais ir tėvais, konsultuoja juos dėl korekcinio darbo, analizuoja konfliktines situacijas mokykloje ar šeimose, operatyviai aiškinasi mokyklos nelankymo priežastis ir aptaria su tuo susijusias problemas.
  • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.
  • Bendradarbiauja su policijos pareigūnais, sveikatos priežiūros specialistais.

Truskavos pagrindinės mokyklos socialinio pedagogo pagalbos teikimo tvarka: