Specialioji pedagoginė pagalba

Šių dienų pedagogai turi viziją ir galimybių švietimą padaryti veiksmingą. O mokiniai turi jausti atsakomybę už savo ugdymąsi. Pasikeitė mokinių ir mokytojų požiūris į vaikus, patiriančius sunkumų. Mes, pedagogai, savęs neapgaudinėjame ir netikime, kad vaikas, turintis mokymosi sunkumų, išmoks pats, be pagalbos.

Mokykloje yra vaiko gerovės komisija, kurios veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Specialiojo ugdymo tikslas – padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams klasėje, mokyklos bendruomenėje.

Svarbus Vaiko gerovės komisijos darbo etapas – bendravimas ir bendradarbiavimas su pedagogais bei tėvais. Tėvai geriausiai pažįsta vaiką, žino charakterio ir asmenybės ypatumus, stipriausias ir silpniausias gebėjimų ir polinkių sritis.

Iškilus vaiko mokymosi problemoms, kreipkitės į mokyklos Vaiko gerovės komisiją, – ji laukia jūsų ir visuomet pasirengusi padėti.