Sveikatos priežiūros specialistai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia pirmąją medicinos pagalbą, stebi ir fiksuoja mokinių sveikatos stovį, tvarko medicininius dokumentus, prižiūri higienos normų laikymąsi mokykloje, analizuoja mokinių sergamumą ir teikia rekomendacijas, įgyvendina profilaktines priemones, padeda formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius mokykloje.