TĖVELIŲ IR MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI!

Š.m. rugsėjo 1 dieną mokyklinis autobusas važiuos šiuo grafiku:

7.00 – BAUBLIAI                                     12.00 išvažiuoja į ANCIŠKIUS,
7.08 – KATKAI                                         OKAINIUS, GERDVILUS,
7.15 – STASINĖ                                        PAEŽERIUS.
7.20 – LANČIŪNAVA                              12.35 išvažiuoja į TRUSKAVĄ,
7.23 – RŪDŽIAI                                        PETKŪNUS, UŽVALKIUS.
7.30 – BŪDAI                                          13.00 išvažiuoja į BŪDUS,
7.55 – PAEŽERIAI                                   LANČIŪNAVĄ, RŪDŽIUS,
8.05 – GERDVILAI                                  STASINĘ, KATKUS,
8.10 – OKAINIAI                                      BAUBLIUS.
8.25 – ANCIŠKIAI
8.30 – PAUSLOJIS
8.45 – UŽVALKIAI
8.50 – PETKŪNAI
8.55 – TRUSKAVA