TĖVELIŲ IR MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI!

Š.m. rugsėjo 1 dieną mokyklinis autobusas važiuos šiuo grafiku:

7.00 – BUBLIAI                                     12.00 išvažiuoja į ANCIŠKIUS,

7.08 – KATKAI                                         OKAINIUS, GERDVILUS,

7.15 – STASINĖ                                        PAEŽERIUS.

7.20 – LANČIŪNAVA                             12.35 išvažiuoja į TRUSKAVĄ,

7.23 – RŪDŽIAI                                        PETKŪNUS, UŽVALKIUS.

7.30 – BŪDAI                                            13.00 išvažiuoja į BŪDUS,

7.55 – PAEŽERIAI                                   LANČIŪNAVĄ, RŪDŽIUS,

8.05 – GERDVILAI                                  STASINĘ, KATKUS,

8.10 – OKAINIAI                                      BUBLIUS.

8.25 – ANCIŠKIAI

8.30 – PAUSLOJIS

8.45 – UŽVALKIAI

8.50 – PETKŪNAI

8.55 – TRUSKAVA