Truskavos pagrindinės mokyklos dieninės vasaros stovykla ,,Atsipūsk 2016”

Šių metų vasaros stovyklos veikla buvo kitokia nei pernai, nes į stovyklos veiklą įsitraukė ne tik priešmokyklinės grupės ir  pradinių klasių mokytojos,  bet ir įvairių dalykų pedagogai:  dailės ir technologijų, kūno kultūros, anglų kalbos, tikybos, spec. pedagogė,  sveikatos priežiūros specialistė. Visų pedagogų dėka stovyklos uždavinys – organizuoti turiningą laisvalaikį mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą – sėkmingai įgyvendintas.
Stovyklos atidarymui puikiai pasitarnavo geras oras, nes vaikai pūtė margaspalvius balionus, piešė veidelius ir, sugalvoję vasarai linkėjimus,  paleido juos  skristi.
Kūno kultūros mokytojo Giedriaus dėka stovyklautojai stadione aktyviai praleido laiką: pasiskirstę grupelėmis ir išsirinkę kapitonus, pasitarę  atliko įdomias užduotis (judesių lavinimas neatsiejamas nuo vaikų protinio ugdymo – fizinė veikla, praturtinta užduotimis pasauliui pažinti, intelektui ugdyti). Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla poilsiaujantiems vaikams buvo labai puiki pramoga.
Dailės ir technologijų mokytoja Rima sudomino  stovyklautojus, papasakodama apie mandalas: žodis ,,mandala” sanskrito kalboje reiškia ratą su centru.  Vaikai rinko gamtinę medžiagą – šakeles, konkorėžius, gėles, lapus, akmenukus, ir visa tai panaudojo, ant  grindinio  dėliodami mandalas. Mandalų kūrimas vaikams tapo saviraiškos priemone, įnešusia  į jų pasaulį kūrybos, fantazijos, grožio ir spalvų.
Sveikatos priežiūros specialistė Kristina vedė teorinius ir praktinius užsiėmimus:  aptarė,  kokie tyko pavojai vasaros metu, kiekviena grupė gavo po užduotį apie pavojus vandens telkiniuose ir kaip jų išvengti. Sporto salėje vaikai atliko praktines užduotis – sutvarstyti ranką, kaip elgtis, ištikus saulės smūgiui, sprendė įvairius galvosūkius, atliko testuką. Stovyklautojų išvada – kad savo sveikata reikia rūpintis, būti atsargiems vandens telkiniuose ir prie jų, vasarą būtinas galvos  apdangalas, neužmiršti gerti daug vandens. Užsiėmimus vainikavo dovanėlės  – tušinukai ir javainukai.
Spec. pedagogė Regina skaitė vaikams K. Kubilinsko pasaką ,, Apie drąsųjį strazdą,” aptarė veikėjus, jų charakterio bruožus. Patys pasigaminę veikėjų kaukes ir karūnas, pasiskirstę rolėmis  inscenizavo pasaką. Buvo daug smagių akimirkų, visi sėkmingai įsitraukė į vaidybą, improvizaciją. Juk  vaidyba – tai būdas išsaugoti svajonių ilgesį…
Anglų kalbos mokytoja Vaiva išradingai sugalvojo, kaip greitai ir lengvai išmokinti angliškos dainelės ,,We’ re going on a bear hunt” – vaikai  susipažino su dainos žodžiais, išsivertė juos į lietuvių kalbą, gamino plakatus, kurių pagalba ,,keliavo per aukštą žolę,  per gilią upę, per  tamsų mišką”, po to vaidino  dainelę salėje. Šaunu, kai vaikai ,,vienu metu nušauna kelis zuikius” – mokosi kalbos,  tarimo, vaidybos. Juk vaidinti – tai  mokytis šiltai ir nuotaikingai bendrauti.
Tikybos  mokytoja Gražina  su stovyklautojais gamino atvirutes vasarai, bet priemonės  joms  tapyti buvo ne pieštukai ar flomasteriai, o tikri lūpų dažai!

Paskutinę  stovyklos dieną, apsirengę šviesą atspindinčias liemenes,  stovyklautojai pėstute iškeliavo  į Truskavos miestelį.  Mokytoja Džiuginta papasakojo, kad iki XVIII amžiaus Truskavos miestelis buvo Pavermenio dvaro apylinkės centras ir priklausė dvarininkams Truskauskams, o nuo šios pavardės (smagu, patys vaikai tą suprato ir pasakė) ir kilęs miestelio pavadinimas. Sustojome prie didžiulio akmens, kuris pastatytas  pagerbti žuvusiems kariams, perskaitėme medinio kryžiaus užrašą ,,Dieve, išgelbėk Lietuvą,” vaikus ypač sudomino didžiulė duobė – įdauba, apie kurios atsiradimą  mokytoja Džiuginta papasakojo padavimą, kai Ramygalos klebonas susipyko su davatkomis (tuo pačiu  su vaikais išsiaiškino to žodžio prasmę), jis liepė velniui visas davatkas išnešti. Velnias jas surinko į  maišą, užnešė ant Truskavos kalvos viršūnės ir taip smarkiai trenkė maišą į žemę, kad išmušė duobę…
Vaikams didžiulį įspūdį padarė kopimas laiptais bažnyčioje į varpinę, kur apžiūrėjo didžiulį    metalinį varpą.
Tokia istorine pamokėle – išvyka mūsų stovyklos dalyviams pasibaigė savaitę trukusi stovyklėlė. Refleksijos metu vaikai džiaugsmingai pasakojo, kas jiems patiko, ką įsiminė, padėkojo už gražias akimirkas.

Stovyklos ,, Atsipūsk 2016”  vadovė Lina Barkauskienė

Akimirkos iš stovyklos veiklos