Ugdymas

2017 m. Truskavos pagrindinės mokyklos veiklos planas:

2017 – 2018 m.m. pradinio ugdymo planas:

2017 – 2018 m.m. pagrindinio ugdymo planas:

2017 – 2018 m.m. ugdymo organizavimo laikas: