2016-2017 m. m.

2016 m. Truskavos pagrindinės mokyklos veiklos planas:

2016 – 2017 m.m. pradinio ugdymo planas:

2016 – 2017 m.m. pagrindinio ugdymo planas: