Ataskaitos

2016 m. Truskavos pagrindinės mokyklos vadovo ataskaita:

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2017 – I / II / III ketvirtis:   
   

Aiškinamieji raštai 2017 – 03 m. / 06 m. / 09 m.   
   

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2016 – I / II / III ketvirtis:   
   

Aiškinamieji raštai 2016 – 03 m. / 06 m. / 09 m. / 12 m.   
   

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2015 – III ketvirtis:   

Aiškinamasis raštas 2015 – 09 – 30:   

Sąmatų vykdymo ataskaitos: