2015-2016 m.

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2015 – III ketvirtis:   

Aiškinamasis raštas 2015 – 09 – 30:   

Sąmatų vykdymo ataskaitos: